Elektriline tagaluuk*

Auto tagaluugi saab avada/sulgeda valgustipaneelil paiknevast nupust, käepideme kummiplaadist või kaugjuhtimispuldist. Sulgemiseks kasutage tagaluugi sulgemisnuppu.
P3007-POT automatisk stängning av baklucka
Sulgemisnupp

 Märkus

Elektrilisel käitamisel arvestage katuse kõrgusega. Ärge kasutage tagaluugi elektrilist avamist ja sulgemist madala lae korral, vt jaotist "Tagaluugi avamise/sulgemise katkestamine".

 Märkus

 • Kui süsteem on töötanud pikka aega järjest, lülitub see ülekoormuse vältimiseks välja. Seda saab uuesti kasutada umbes 2 minuti pärast.
 • Kui aku on tühjaks saanud või lahutatud, tuleb tagaluuk avada ja sulgeda, et süsteem taaskäivitada.

Programmeeritav maksimaalne avamine

Tagaluugi maksimaalset avamiskõrgust saab muuta näiteks madala laega garaaži korral.

Maksimaalse avanemisasendi seadistamiseks toimige järgmiselt.
Avage tagaluuk − peatage see avatud asendis.
Hoidke tagaluugi allservas olevat nuppu P5-1507 Power Operated Tailgate - close only button vähemalt kolm sekundit all.
Määratud asend salvestatakse.
Maksimaalse avamisasendi nullimiseks toimige järgmiselt.
Seadke tagaluuk käsitsi kõrgeimasse asendisse, hoidke tagaluugi nuppu P5-1507 Power Operated Tailgate - close only button vähemalt 3 sekundit all.
Lähtestamine on teostatud. Seejärel avaneb tagaluuk maksimaalsesse avamisasendisse.

Muljumiskaitse

Kui miski takistab tagaluugil piisavalt tugevalt avanemist/sulgumist, aktiveerub muljumiskaitse.

 • Avanemise ajal lülitub elektriline tagaluuk välja ja tagaluuk peatub.
 • Sulgemisel tagaluuk peatub ja liigub takistusest paar sentimeetrit eemale.

 Hoiatus

Võtke avamisel/sulgemisel arvesse vahelejäämise ohtu. Enne kui hakkate avama/sulgema, veenduge, et kedagi ei viibi tagaluugi läheduses, sest vahelejäämisel võivad olla tõsised tagajärjed.

Tagaluugi kasutamisel peab olema ettevaatlik.

 Hoiatus

Ärge avage elektrilise tagaluugi eelpingutatud vedrusid. Need on suure surve all ja võite end nende avamisel vigastada.

Tagaluugi avamine

Symbol lastning i bagageutrymmet

Tagaluuki saab avada kolmel viisil (kaks neist toimuvad selle nupu abil):

 • Pikk vajutus valgustuspaneelil oleval nupul – hoia nuppu all, kuni tagaluuk hakkab avanema.
 • Pikk vajutus kaugjuhtimispult-võtme nupul – hoia nuppu all, kuni tagaluuk hakkab avanema.
 • Vajuta kergelt kummiga kaetud surveplaadile välimise käepideme all.

Tagaluugi sulgemine

Symbol lastning i bagageutrymmet

Sulge tagaluugil oleva nupu abil või käsitsi.

 • Vajuta nuppu – tagaluuk sulgub automaatselt.

Peata tagaluugi avanemine/sulgumine

Symbol lastning i bagageutrymmet

Seda saab teha neljal viisil (millest kolm sisaldavad selle nupu kasutamist):

 • Vajuta valgustuspaneeli nuppu
 • Vajuta kaugjuhtimispult-võtme nuppu
 • Vajuta tagaluugi nuppu
 • Vajuta välise käepideme all olevat kummist surveplaati.

- Tagaluugi liikumine katkeb ja tagaluuk seiskub.

Tagaluugi käsitsi kasutamine

 Oluline

Tagaluugi käsitsi kasutamisel avage ja sulgege see aeglaselt. Takistuse ilmnemisel ärge püüdke seda jõuga avada või sulgeda. Vastasel juhul võite tagaluuki kahjustada ja see ei pruugi enam korralikult toimida.

Süsteem lahutatakse, kui avamine/sulgumine katkeb vastavalt eelnevale jaotisele.

 • Tagaluuki saab seejärel käsitsi kasutada.
 1. * Lisavarustus/tarvik.