Interneti-kaart1 – marsruudivalikud

Marsruudivalikud sisaldavad seadeid marsruudi tüübi määramiseks ja marsruudi kohandamiseks.

Marsruudi tüüp

P3/P4-1420-IMAP-menu-Route options

Marsruudi tüübi avamiseks vajutage navigeerimisallika tavavaates nuppu OK/MENU ja valige SettingsRoute optionsRoute type.

Siin saab valida erinevad marsruuditüübid. Soovitud suvandi aktiveerimiseks vajutage nuppu OK.

 • Fast with traffic adaption - lühike sõiduaeg ja minimaalsed ummikud.
 • Fast - esmatähtis on lühike sõiduaeg.
 • Short - esmatähtis on lühike teekond. Marsruudi saab määrata ka vähemtähtsate teede alusel.

Marsruudi kohandamine

Marsruudi kohandamiseks vajutage navigeerimisallika tavavaates nuppu OK/MENU ja valige SettingsRoute options.

Marsruudile jääva ja ekraanil kuvatavate elementide vältimiseks tõstke element esile + OK.

 • Avoid motorways
 • Avoid toll roads
 • Avoid tunnels
 • Avoid ferries
 • Avoid car trains

 Märkus

 • Kui nende valikute tegemise ajal sisestatakse teekond, võib pärast valiku märgistamist või märgistuse eemaldamist esineda viivitus, sest teekond tuleb ümber arvutada.
 • Kui tunneleid, tasulisi teid ja kiirteid ei ole valitud, välditakse neid nii palju kui võimalik ja kasutatakse ainult siis, kui neile ei ole ühtki mõistlikku alternatiivi.
 1. 1 Kehtib teatud mudelitel.