Reisija turvapadi

Turvavöö poolt pakutavale kaitsele täiendavalt on sõiduk kaassõitja poolel varustatud turvapadjaga.

Turvapadi on pakitud kindalaeka kohal olevasse pessa. Sellel kattepaneelil on märgistus AIRBAG.

P3-1120-S80-V70-S80L Passenger Airbag LHD
Kaassõitja turvapadja asukoht vasakpoolse rooli korral.
P3-1120-S80-V70-S80L Passsenger Airbag RHD
Ees oleva kaassõitja turvapadja asukoht parempoolse rooli korral.

Juhi kõrvalistuja turvapadja silt

P3/P4-1546-Airbag decal placement 2
Juhi kõrvalistuja päikesesirmil olev silt.
P3-1420-S80/V70/XC70-Airbag decal placement 1
Juhi kõrvalistuja uksepiilaril olev silt. Turvapadja silt on nähtav juhi kõrvalistuja ukse avamisel.

Juhi kõrvalistuja turvapadja hoiatussilt paikneb joonisel näidatud kohas.

 Hoiatus

Ärge kasutage esiistmel seljaga sõidusuunas paiknevat turvatooli, kui turvapadi on aktiivne. Selle nõuande mittejärgimine võib olla lapsele eluohtlik.

 Hoiatus

Turvavööd toimivad koos turvapatjadega. Kui turvavööd ei kasutata või kasutatakse valesti, võib see vähendada kokkupõrkel turvapadja pakutavat kaitset.

Vigastuste ohu võimalikult vähendamiseks turvapadja avanemisel peavad sõitjad istuma võimalikult sirgelt, jalad põrandal ja selg vastu seljatuge. Turvavööd peavad olema kinnitatud.

 Hoiatus

Ärge asetage esemeid armatuurlaua ette ega peale, kus asub kaassõitja turvapadi.

 Hoiatus

Kunagi ära paiguta turvatoolis või turvaistmel last esiistmele, kui turvapadi (SRS) on sisse lülitatud.

Ärge lubage lapsel seista või istuda kaassõitjaistme ees.

Alla 140 cm pikkune inimene ei tohi istuda juhi kõrvalistmel, kui turvapadi on aktiveeritud.

Ülaltoodud juhiste eiramisel võib lapse elu ohtu sattuda.

Lüliti – PACOS*

Kaassõitja koha turvapadja funktsioone on võimalik blokeerida, juhul kui sõiduk on varustatud vastava lülitiga PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch).

 Hoiatus

Turvapadi on aktiveeritud (kaassõitjaiste):

Ära kunagi paiguta turvatoolis või turvaistmel last esiistmele, kui turvapadi on sisse lülitatud. See kehtib kõikide alla 140 cm pikkuste reisijate kohta.

Turvapadi on desaktiveeritud (kaassõitjaiste):

Üle 140 cm pikkused lapsed ei tohi istuda juhi kõrvalistmel, kui turvapadi on desaktiveeritud.

Ülaltoodud juhiste eiramisel võib lapse elu ohtu sattuda.

 Hoiatus

Kui autos on eesmise kaassõitja turvapadi, kuid mitte lülitit PACOS, siis on turvapadi alati sisse lülitatud.
  1. * Lisavarustus/tarvik.