Sõidurealt kaldumise hoiatus (LDW) – kasutamine

Sõidureast lahkumise hoiatust (Lane Departure Warning) täiendab näidikuplokis eri olukordades intuitiivne graafika. Allpool on toodud mõned näited:
P4-1420-LKA Tracking both sides
LDW-funktsiooni jooned.
  • LDW-sümbolil on VALGED külgjooned - funktsioon on aktiivne ja tuvastab/"näeb" üht või mõlemat külgjoont.
  • LDW-sümbolil on HALLID külgjooned - funktsioon on aktiivne, kuid ei tuvasta ei vasak- ega parempoolset külgjoont.

või

  • LDW-sümbolil on HALLID külgjooned – funktsioon on ooterežiimis, sest kiirus on alla 65 km/h (40 mph).
  • LDW-sümbolil pole külgjooni - funktsioon on deaktiveeritud.