Tüübi heakskiit – audio ja meedia

Raadio-, teleside ja arvutiseadmestiku tüübikinnitus.

Wi-Fi

P3/P4-1420-WiFi logo

Heli- ja navigeerimisüksuse vastavuskinnitus

P3/P4-1420-Melco-Declaration of Conformity