Katuseluuk*

Katuseluuki saab juhtida laepaneelis olevate juhtnuppudega.

Katuseluugi sisemist päikesevarju suletakse käsitsi.

Katuseluugil on tuuletõke

Katuseluugi juhtnupud asuvad katusepaneelil. Katuseluuki saab avada tagaservast vertikaalselt ning horisontaalselt. Katuseluugi avamiseks peab võti olema asendis I või II.

Horisontaalne avamine

P3 V60H-Taklucka elmanövrerad
Horisontaalne avamine, tagasi/edasi.
  1. Ikon röd pil 1Avamine, automaatne
  2. Ikon röd pil 2Avamine, käsitsi
  3. Ikon röd pil 3Sulgemine, käsitsi
  4. Ikon röd pil 4Sulgemine, automaatne

Avamine

Katuseluugi mugavusasendisse1 avamiseks tuleb juhtnupp viia tagasi automaatse avamise asendisse ja vabastada. Katuseluugi täielikuks avamiseks tuleb juhtnupp viia tagasi automaatse avamise asendisse ja lahti lasta.

Käsitsi avamiseks tõmba juhtelementi tagasi, kuni tekib vastusurve. Katuseluuk liigub mugavusasendi poole niikaua, kuni nuppu all hoitakse. Katuseluugi täielikuks avamiseks liigutage juhtnuppu uuesti tagasi.

Sulgemine

Käsitsi sulgemiseks lükka juhtnuppu edasi kuni käsitsi sulgemise takistuseni. Katuseluuk liigub suletud asendi poole niikaua, kuni nuppu all hoitakse.

 Hoiatus

Vahelejäämise oht katuseluugi sulgemisel. Katuseluugi muljumiskaitse töötab ainult automaatsel sulgumisel, mitte manuaalsel.

Automaatseks sulgemiseks vii juhtnupp automaatse sulgemise asendisse ja lase siis lahti.

Katuseluugi elektritoide lülitatakse välja, kui valitakse asendi 0 või kaugjuhtimispult süütelukust eemaldatakse.

 Hoiatus

Kui autos on lapsi:

Lülita elektriakende vool alati välja, keerates süüte asendisse 0, ja eemalda kaugjuhtpult autost, kui autost lahkud. Lisa teavet süüteasendite kohta - vt. Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes.

Vertikaalne avamine

P3 V60H Elmanövrerad taklucka vertikal öppning V70/XC70
Vertikaalne avamine, tagumine serv üles tõstetud.
  1. Ikon röd pil 1Avamiseks vajuta juhtnupu tagumine serv ülespoole.
  2. Ikon röd pil 2Sulge, tõmmates juhtelemendi tagumist serva alla.

Sulgemine kaugjuhtimispuldi või kesklukustusnupu abil

P3 V60H Elmanövrerad taklucka, stägning med fjärrnyckel eller centrallåsknapp

kaugjuhtimispult-võti

Vajutage kaugjuhtimispuldi lukustusnupul P3-820 Remote key - Icon Lock ühe korra pikalt, kuni katuseluuk ning kõik aknad on sulgunud ja kõik uksed ning pagasiluuk on lukustunud.

Sulgumise katkestamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi lukustusnuppu uuesti.

Kesklukustuse nupp

Katuseluugi saab sulgeda juhiukses või kaassõitjaukses* asuva kesklukustuse nupu abil.
Vajutage keskluku lukustusnupul P3-820 Remote key - Icon Lock ühe korra pikalt, kuni katuseluuk ning kõik aknad on sulgunud ja kõik uksed ning pagasiluuk on lukustunud.

Sulgumise katkestamiseks vajutage kesklukustusnuppu uuesti.

 Hoiatus

Kui katuseluuk suletakse kaugjuhtimispult-võtme või kesklukustuse nupuga, veenduge, et keegi ei jääks autosse lõksu.

Päikesekaitse

Katuseluugil on käsitsi liigutatav, lükatav sisemine päikesekaitse. Päikesekaitse nihkub katuseluugi avamisel automaatselt tagasi. Võta käepidemest kinni ja lükka päikesekaitse selle sulgemiseks ettepoole.

Muljumiskaitse

Katuseluugi muljumiskaitse aktiveerub, kui katuseakna automaatset sulgumist segab mõni objekt. Blokeerumisel peatub katuseluuk ja avaneb automaatselt oma endisesse asendisse.

Deflektor

P3-V70/XC70/V60H Wind deflector moonroof

Katuseluuk on varustatud deflektoriga, mis pöördub ülespoole, kui katuseluuk avatakse.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Mugavisasendiks nimetatakse katuseluugi asendit, kus tuulemüra ja resonants on ka sõidu ajal võimalikult madalad.

Kas sellest oli abi?