ECO* sõidurežiim

ECO on uuenduslik Volvo funktsioon automaatkäigukastiga autodele, mille kütusekulu saab olenevalt juhi sõidustiilist vähendada kuni 5%. Selle funktsiooni abil saab juht keskkonnasäästlikumalt sõita.

Üldist

P3-1346-Knapp ECO

Kui ECO-funktsioon aktiveeritakse, muutuvad järgmised funktsioonid.

 • Käigukasti käiguvahetuspunktid.
 • Mootorihaldus ja tulemused gaasipedaali vajutamisel.
 • Start/Stop funktsioon – enne kui auto on täielikult peatunud, saab mootori automaatselt seisata.
 • Funktsioon Eco Coast aktiveeritakse – mootoriga pidurdamine lülitub välja.
 • Kliimaseadme seaded – mõned elektritarvitid desaktiveeritakse või töötavad need väiksema võimsusega.

 Märkus

Kui funktsioon ECO aktiveeritakse, muutuvad paljud kliimaseadme süsteemisätete parameetrid ning elektritarbimist vähendatakse. Teatud sätteid saab lähtestada ka käsitsi, kuid täisfunktsionaalsus taastub vaid funktsiooni ECO deaktiveerimisel.

ECO – kasutamine

P3-1346 ECO-Cruise-kontroller
 1. Ikon röd cirkel 1ECO sees/väljas
 2. Ikon röd cirkel 2ECO tähis

ECO-funktsioon lülitub välja, kui mootor seisatakse. Seetõttu tuleb see iga kord pärast mootori käivitamist aktiveerida. Mõnede mootorite puhul ei pruugi see nii olla. Funktsiooni oleku saab aga lihtsalt kindlaks teha: funktsioon on aktiivne, kui näidikuploki tähis ECO ja ECO-nupu lamp põlevad.

ECO-funktsioon: sees või väljas

P3-1346-Symbol ECOP3-1346-Knapp ECO

Kui ECO-funktsioon on välja lülitatud, on näidikuploki tähis ECO ja ECO-nupu lamp kustunud. Funktsioon on välja lülitatud seni, kuni see taas ECO-nupuga aktiveeritakse.

Eco Coast – funktsioon

Alamfunktsioon Eco Coast tähendab, et mootoriga pidurdamine lülitatakse välja ja pikemad vahemaad läbitakse auto kineetilise energia varal. Kui juht vabastab gaasipedaali katkeb automaatselt käigukasti ühendus mootoriga mis läheb üle tühikäigule. Nii sõites on kütusekulu minimaalne.

Funktsioon on ette nähtud kasutamiseks siis, kui on teada, et kiirust tuleb vähendada, nt saab vabakäiguga sõita väiksema kiiruspiiranguga alasse.

Eco Coast võimaldab ohtu ennetavat sõitmist, mille puhul juht saab kasutada nn "Pulse & Glide" tehnikat ja peab minimaalselt pidurdama.

Funktsiooni Eco Coast ja ajutiselt desaktiveeritud ECO-funktsiooni kombinatsiooni puhul kulub kütust vähem. Kasutusjuhised:

 • Aktiveerige Eco Coast: Pikk allamägesõit ilma mootoriga pidurdamiseta = vähene kütusekulu

ja

 • Väljalülitatud ECO-funktsioon: lühike allamägesõit koos mootoriga pidurdamisega = minimaalne kütusekulu.

 Märkus

Kütuse optimaalseks säästmiseks ärge kasutage funktsiooni Eco Coast lühikestel allamägesõitudel.

Aktiveerimine Eco Coast

Funktsioon aktiveerub siis, kui gaasipedaal täiesti vabastatakse ning täidetud on järgmised tingimused.

 • ECO-nupp on aktiveeritud
 • Käigukang on asendis D
 • Kiirus on vahemikus ca 65-140 km/h (40-87 mph)
 • Maantee kallak ei ole järsem kui umbes 6%.

Deaktiveerimine Eco Coast

Teatud olukordades on parem funktsioon Eco Coast välja lülitada. Näiteks:

 • järskudel kallakutel – et pidurdada mootoriga;
 • enne ümbersõidumanöövrit – et sooritada see võimalikult ohutult.

Funktsiooni Eco Coast saab välja lülitada ning mootoriga pidurdamise sisse lülitada järgmiselt.

 • Vajutage nuppu ECO.
 • Teisaldage käigukang manuaalasendisse "S+/-".
 • Vahetage käiku roolilabadega.
 • Vajutage gaasi- või piduripedaali.

Eco Coast – piirangud

Funktsioon ei ole saadaval, kui:

 • püsikiirusehoidik aktiveeritakse
 • maantee kallak on järsem kui umbes 6%.
 • manuaalne käiguvahetus toimub roolilabadega*
 • mootori ja/või käigukasti töötemperatuur ei ole normaalne.
 • kui käigukang teisaldatakse asendist D- asendisse "S+/-"
 • kiirus on väljaspool vahemikku ca. 65-140 km/h (40-87 mph)

Lisateave ja sätted

P3-1346-s60 Meny MyCar-melco

Auto menüüsüsteemist MY CAR leiate ECO-süsteemi kohta lisateavet – vt jaotist MY CAR.

 1. * Lisavarustus/tarvik.