Kasutusjuhendi leiate siit

Kasutusjuhend on kättesaadaval auto ekraanil mobiilirakendusena ning Volvo toe kodulehel. Kindalaekast leiate Quick Guide-i, ning kasutusjuhendi lisa, mis sisaldab spetsifikatsioone ning kaitsmete andmeid. Saate endale tellida ka täieliku trükitud kasutusjuhendi.

Digitaalne kasutusjuhend

Auto ekraanil

Kasutusjuhendi digitaalne1 versioon on saadaval auto ekraanil. Teave on otsitav ja võib olla jaotatud eri kategooriatesse.

Rohkem teavet leiate Digitaalne kasutusjuhend autos.

Mobiilirakendusena

Digitaalne kasutusjuhend on saadaval ka mobiilirakendusena ning seda on võimalik alla laadida näiteks App Store kaudu. See rakendus sisaldab nii videosid, visuaalset navigatsiooni ning pilte auto salongist ning välimusest. Kasutusjuhendi jaotiste vahel on lihtne liikuda ning sisu puhul saab ka otsingut kasutada. Rohkem teavet leiate .

Internetis

Kasutusjuhendi leiate ka Volvo toe lehelt support.volvocars.com, nii veebiversioonina kui ka PDF formaadis. Tugilehel on välja toodud ka videod ning sammhaaval juhised näiteks internetipõhiste teenuste ja rakenduste jaoks. Leht on saadaval enamikus riikides. Rohkem teavet leiate Tugi ja rohkem teavet auto kohta internetis.

Trükitud kasutusjuhend

Trükitud lisa

Trükitud kasutusjuhend on digitaalse kasutusjuhendi1 lisa ning see sisaldab tähtsat teavet kaitsmete ning spetsifikatsioonide kohta. See sisaldab ka juhiseid juhtumiteks, kui keskekraanil olevat teavet pole võimalik lugeda. Kasutusjuhendi ülesehituse kohta leiate rohkem teavet .

Quick Guide

Lisaks kasutusjuhendile on autos ka trükitud Quick Guide, mille abil saate tutvuda auto enimkasutatavate funktsioonidega.

Rohkem kasutajateavet trükitud formaadis

Sõltuvalt valitud varustustasemest ning turust jne., võib autos olla täiendavaid trükitud materjale. Saate endale tellida ka täieliku trükitud kasutusjuhendi2. Trükitud kasutusjuhendi või selle lisade tellimiseks pöörduge palun Volvo edasimüüja poole.

Auto ekraani keele muutmine

Ekraani kuvakeele muutmine võib kaasa tuua olukorra, kus osa teabest ei vasta riiklike või kohalike õigusaktide nõuetele.

 Oluline

Juht vastutab alati sõiduohutuse tagamise ning kohaldatavate õigusnormide ja eeskirjade järgimise eest. Autot tuleb hooldada ja käsitseda kasutusdokumentides olevate Volvo soovituste kohaselt

Kui ekraanil kuvatav teave ja trükitud kasutusjuhendis olev teave erineb, tuleb alati lähtuda trükitud teabest.

  1. 1 Täielik trükitud kasutusjuhend tarnitakse autoga koos turgudel, kus ei kasutata ekraanil olevat kasutusjuhendit.
  2. 2 Kasutusjuhend on kaasas autodel, mille turgudel ei pakuta keskekraanil olevat juhendit.

Kas sellest oli abi?