Teise aku abil käivitamine

Juhul kui käivitusaku on tühjaks saanud, siis osutub võimalikuks sõiduki käivitamine doonoraku voolu pealt.

P3-V60H Start engine w auxillary battery

Autot abiakuga käivitades tuleb toimi lühiste ja muu kahju vältimiseks järgmiste juhiste kohaselt:

Lülitage süüde võtme asendisse 0, vt Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes.

Veendu, et abikäivitusaku pinge on 12 V.
Kui abikäivitusaku on paigaldatud teise autosse - lülita abistava auto mootor välja ja veendu, et autod ei puutu kokku.
Ühenda punase käivituskaabli üks klamber abikäivitusaku plussklemmiga (1).

 Oluline

Ühenda käivituskaabel ettevaatlikult, vältides lühise tekitamist mootoriruumis.

Ava aku esikattel olevad klambrid ja eemalda kate, vt Käivitusaku – aku vahetamine.

Ühendage punase käivituskaabli teine klamber auto plussklemmiga (2).
Ühenda musta käivituskaabli üks klamber abikäivitusaku miinusklemmiga (3).
Ühendage teine klamber maanduspunktiga, nt mootori parempoolne ülemine kinnitus, välise kruvi pea (4).
Kontrollige, kas käivituskaabli klambrid on korralikult kinnitatud, et käivitamise ajal ei tekiks sädemeid.
Käivita abistava auto mootor ja lase sel mõni minut töötada tühikäigust veidi suuremal pöörete arvul, ligikaudu 1500 pööret/minutis.
Käivita tühjenenud akuga auto mootor.

 Oluline

Ära puuduta käivitamise ajal ühenduskohti. Sädemete tekkimise oht.
Eemalda käivituskaablid vastupidises järjekorras - kõigepealt must ja seejärel punane.
Veenduge, et kumbki musta käivituskaabli klamber ei puutu kokku aku plussklemmi või punase käivituskaabli klambriga.

 Hoiatus

  • Akust võib eralduda väga plahvatusohtlikku gaasilist vesinikku. Käivitusjuhtme ebaõigel ühendamisel võib tekkida säde, millest võib piisata aku plahvatamiseks.
  • Aku sisaldab väävelhapet, mis võib tõsiseid põletusi tekitada.
  • Väävelhappe kokkupuutel silmade, naha või riietega pese kohe rohke veega. Kui hapet on silma pritsinud, pöörduda viivitamatult arsti poole.

Seotud dokumendid