Näidikuplokk – märguandesümbolite tähendus

Märguande sümbolid hoiatavad sõiduki juhti funktsiooni rakendumisest, süsteemi töölelülitumisest või veast või tõrkest.

Märgutuled

SümbolSpetsifikatsioon
P3-0920 Symbol ABLViga ABL-süsteemis
P4-1220-Y55X Symbol AvgasreningssystemHeitmesüsteem
Symbol ABSViga ABS-süsteemis
P3 Symbol dimljus bakTagumine udulatern põleb
Px-1420-Antisladd symbol ESCStabiilsussüsteem, vt Elektrooniline stabiilsusabisüsteem (ESC) - üldine
Px-1420-Antisladd symbol ESC Off/SportlägeStabiilsussüsteem, sportrežiim, vt Elektrooniline stabiilsusabisüsteem (ESC) - kasutamine
Symbol motorförvärmare dieselMootori eelsoojendi (diisel)
Symbol bränslenivåKütusetase paagis madal
Symbol informationInformatsioon, loe ekraaniteksti
Symbol helljusKaugtuli sees
Symbol blinkers vänsterVasak suunatuli
Symbol blinkers högerParem suunatuli
P3-1346-Symbol ECOEco– funktsioon sees, vt ECO* sõidurežiim
P4-1220-DRIVe Autostart DIM-symbolStart/Stop, mootori automaatseiskumine; vt. Start/Stop* - talitlus ja kasutamine
P3 USA Icon TPMSRehvirõhusüsteem , vt Rehvirõhu jälgimine*1

Viga ABL-süsteemis

ABL funktsiooni (Active Bending Lights) täitmise tõrke korral kuvatakse sümbol.

Heitmesüsteem

Kui tähis kuvatakse pärast mootori käivitamist, võib auto heitmesüsteemis viga olla. Sõida kontrollimiseks autoteenindusse. Volvo soovitab abi küsida volitatud Volvo teenindusest.

Viga ABS-süsteemis

Selle sümboli süttimine tähendab, et süsteem ei tööta. Auto tavaline pidurisüsteem töötab ilma ABS-funktsioonita edasi.

Jäta auto ohutus kohas seisma ja lülita mootor välja.
Käivita mootor uuesti.
Kui sümbol jääb põlema, sõida autoteenindusse ABS-süsteemi kontrollimiseks. Volvo soovitab abi küsida volitatud Volvo teenindusest.

Tagumine udulatern põleb

See sümbol süttib, kui tagumine udutuli on sisse lülitatud.

Stabiilsussüsteem

Tule vilkumine näitab, et stabiilsussüsteem töötab. Sümboli pidev põlemine tähendab, et süsteemis on rike.

Stabiilsussüsteem, sport-režiim

Spordirežiim lisab auto juhtimisele sportlikkust. Süsteem tuvastab, kas gaasipedaali ja rooli kasutamine ning kurvide läbimine on tavalise sõiduga võrreldes energilisem ja võimaldab teatud piirini tagaosa kontrollitud külglibisemist enne vahele segamist ja auto liikumise stabiliseerimist. Sümbol süttib, sportrežiim on aktiveeritud.

Mootori eelsoojendi (diisel)

See sümbol süttib mootori eelsoojendamise ajal. Eelsoojendus on vajalik ennekõike käivitamisel külmades oludes.

Kütusetase paagis madal

Sümboli ilmumine võib tähendada väga madalat kütusetaset paagis. Tangi niipea kui võimalik.

Informatsioon, loe ekraaniteksti

Kui mõni auto süsteemidest ei tööta nii nagu ette nähtud, süttib see infosümbol ja ekraanil kuvatakse tekstiteade. Tekstiteade kustutatakse vajutusega nupule OK, vt. Menüüdes liikumine - näidikuteplokk või see kaob automaatselt pärast teatava aja möödumist (aeg sõltub tähistatavast funktsioonist). Infotähist näidatakse vahest koos muude tähistega.

 Märkus

Hooldusteate ilmumisel võib sümboli ja teate eemaldamiseks vajutada nuppu OK või see kaob mõne aja pärast automaatselt.

Kaugtuli sees

Sümbol põleb siis, kui kaugtuled on sisse lülitatud või neid vilgutatakse.

Vasak- ja parempoolne suunatuli

Ohutulede kasutamisel vilguvad mõlema suunatule sümbolid.

Eco-funktsioon on sees

Tähis süttib, kui funktsioon Eco on aktiveeritud.

Start/Stop

Mootori automaatseiskamise korral sümbol põleb.

Rehvirõhu seiresüsteem

Rehvirõhu langemisel või rikke tuvastamise korral rehvirõhu seiresüsteemis sümbol süttib.

Meeldetuletus – uksed ei ole kinni

Kui mõni uks ei ole korralikult suletud, süttib infoekraanil informeeriv või hoiatav sümbol koos selgitava pildiga. Peatage auto ohutus kohas nii kiiresti kui võimalik ja sulgege lahtiolev uks.

Symbol information läs displaytext - text

See infosümbol süttib siis, kui sõidukiirus on väiksem kui ca 7 km/h (ca 4 mph).

Symbol varning - text

See hoiatussümbol süttib siis, kui sõidukiirus on suurem kui ca 7 km/h (ca 4 mph).

Kui kapotikaas2 ei ole korralikult suletud, süttib infoekraanil hoiatav sümbol koos selgitava pildiga. Peatage auto ohutus kohas nii kiiresti kui võimalik ja sulgege kapott.

Kui tagaluuk ei ole korralikult suletud, süttib infoekraanil informeeriv sümbol koos selgitava pildiga. Peatage auto ohutus kohas nii kiiresti kui võimalik ja sulgege tagaluuk.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Standard teatud riikides.
  3. 2 Ainult alarmseadmega autod*.