Tungraud*

Tungraud on mõeldud sõiduki ülestõstmiseks, nt. ratta vahetamiseks.

Varuratta vahetamiseks tohib kasutada ainult originaaltungrauda. Tungraua keere peab olema alti hästi määritud.

 Märkus

Tavaline tungraud on mõeldud aeg-ajalt ja lühiajaliseks kasutamiseks, nt torkeauguga rehvi vahetamiseks või talve-/suverehvide vahetamiseks. Auto tõstmiseks tohib kasutada vaid selle auto jaoks mõeldud tungrauda. Kui autot tuleb sagedamini tungrauaga tõsta või kauemaks kui vaid rehvi vahetamiseks, on soovitatav kasutada töökoja tungrauda. Sel juhul järgige seadmega kaasas olevaid juhiseid.

Tööriistad - hoiukohta tagasipanek

P3-820 Jack assembly posiiton

Tööriistad ja tungraud* tuleb pärast kasutamist õigesse kohta tagasi panna. Tungraud tuleb äramahtumiseks kokku, õigesse asendisse kruvida.

Vahtplastkarp ja varuratas tuleb väljavõtmisele vastupidises järjekorras tagasi panna. Ülemisel vahtplastist plokil on nool. See peab osutama ettepoole, autosse.

 Oluline

Tööriistu ja tungrauda* tuleb säilitada auto pakiruumis selleks ettenähtud kohas.

 Märkus

Kui pakiruumi põranda luuk ei ole suletud, siis privaatsuslukk ei toimi.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?