kõvaketas

Muusikat saab kopeerida plaadilt/USB-seadmest1 auto kõvakettale ning seda sealt kuulata.

Teabe saamiseks toetatavate formaatide kohta vt. ühilduvad failiformaadid.

Taaesituse ja navigatsiooni põhifunktsioonide kohta lugege kuidas süsteemi hallatakse ja menüüs liigutakse. Täpsema kirjelduse leiate allpool.

Muusika kopeerimine kõvakettale

Kaustade tähis on P3-1020-S60/V60 Symbol katalog.

Kõvaketta tavavaates vajutage OK/MENU ja valige kopeerimiseks plaat/USB.
Valige, mida soovite kopeerida, seejärel valige Continue.
Select destination kopeeritud muusika asukohaks.

Importing music from disc/Importing music from USB

Ärge eemaldage plaati/USB-mäluseadet enne, kui edastus on kinnitatud – Music files imported.

 Märkus

Kui kopeerida USB-seadmelt, siis ei kuvata muusikafaile, mis ei ole kaustades, vaid on näiteks juurkataloogis. Nende palade importimiseks valige All tracks või laadige failid kaustadesse alla.

Süsteem saab kopeerida muusikat kuni kaheksa alamkausta ulatuses.

Failivormingud, mida saab kõvakettale kopeerida

CD-/DVD-plaadid mp3, wma, aac.

USB: mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b.

Kausta või faili ümbernimetamine/kustutamine

Kõvaketta tavavaates vajutage OK/MENU ja valige Rename/delete files.
Valige kaust või fail, vajutage nuppu OK/MENU ja valige Rename või Delete.
Sisestage valikuratta abil uus nimi ja valige Save.

Failile ei saa anda mõne teise failiga sama nime. Sellisel juhul jätab süsteem vana nime alles.

Taasesitus ja navigatsioon

Teatud funktsioone saab linkida FAV-nupuga. Lingitud funktsiooni aktiveerimiseks tuleb lihtsalt vajutada FAV-nuppu, vt Eelistused.

Taasesituse järjestus

Taasesituse järjestus vastab loendi järjestusele. Kõvaketta tavavaates taasesitusjärjekorra muutmiseks vajutage OK/MENU ja valige Shuffle.

Meeiumiotsing

Seadmetest saab otsinguvaliku abil muusikat otsida. Seda otsitakse USB-seadmest, plaadilt ja kõvakettalt. Lugege lisateavet otsingufunktsiooni kohta.

Mäluteave

Kõvaketta tavavaates kõvaketta mahutavuse ja kasutusmäära vaatamiseks vajutage OK/MENU ja valige Storage information.

  1. 1 Funktsiooni saadavus oleneb riigist.