Lambipirnide vahetamine - numbrimärgi valgustus

Numbrimärgi valgustus asub tagaluugi käepideme all.

Nummerskyltsbelysning
Keerake kruvid kruvikeerajaga lahti.
Võtke terve tulekorpus ettevaatlikult lahti ja tõmmake välja.
Vahetage hõõglamp uue vastu.
Pange tulekorpus tagasi ja kruvige kinni.