Turvateenused rakendusega Volvo On Call*

Volvo On Call (VOC) pakub abi autosse sissemurdmisel või selle varastamisel ning saab auto eemalt lukustada, kui võtmed on kadunud või olete need autosse lukustanud.

Turvateenused vähendavad auto kaotamise ohtu. Kui auto varastatakse, saab seda jälgida ja deaktiveerida.

Kui autole uuesti voolu antakse, rakendub VOC abiaku.

Lisaks ohutus- ja turvateenustele pakuvad teatud riigid ka täiustatud turvasüsteemi.

Vargusteavitus (TN)

Autosse sissemurdmisel või selle ärandamisel (kui auto alarm on aktiveeritud) saadab VOC automaatselt teate VOC klienditeenindusele.

Kui auto alarm aktiveeritakse, teavitatakse VOC klienditeenindust sellest teatud aja möödumisel automaatselt. Kui alarm kaugjuhtimispuldiga välja lülitatakse, teadet ei saadeta.

Varastatud auto jälgimine (SVT)

Kui tuvastati auto ärandamine või volitamata kasutamine, lepivad auto omanik koos politsei ja VOC klienditeenindusega kokku selles, kas auto liikumist on vaja jälgida.VOC klienditeenindus saadab autosse teate, et tuvastada selle asukoht. Seejärel võetakse ühendust politsei või muu ametkonnaga.

 Märkus

See rakendub ka siis, kui auto varastati seonduva kaugjuhtimispuldiga.

Uste kaugavamine (RDU)

Kui auto kaugjuhtimispult kaotatakse või lukustatakse autosse, saab auto järgmise viie päeva jooksul pärast PIN-koodiga kinnitamist eemalt VOC klienditeeninduse abil avada. Seejärel avab VOC klienditeenindus vastavalt lepingule auto eemalt.

Sõiduki kaugimmobilisaator1

Varastatud auto jälgimine ja deaktiveerimine.

Auto varguse korral võtavad omanik või ametivõimud ühendust VOC klienditeenindusega.

 Märkus

See rakendub ka siis, kui auto varastati seonduva kaugjuhtimispuldiga.

Kui ametivõimudega on ühendust võetud, desaktiveerib VOC-i klienditeenindus kaugjuhtimispuldid, et takistada auto käivitamist. Deaktiveeritud auto käivitamiseks tuleb võtta ühendust VOC klienditeenindusega ning esitada PIN-kood. Seejärel aktiveerib VOC klienditeenindus auto.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Mõned riigid.

Kas sellest oli abi?