Rool

Rooli on võimalik seadistada erinevatesse asenditesse. Roolil on nupp helisignaali ja püsikiirusehoidja aktiveerimiseks, samuti menüü-, audio- ja telefonifunktsioonide juhtimiseks.

Reguleerimine

P3-1420-Inställning ratt
Rooli reguleerimine.
  1. Ikon röd cirkel 1Kang - rooli vabastamine
  2. Ikon röd cirkel 2Rooli võimalikud asendid
Roolil saab reguleerida nii kõrgust kui sügavust:
Rooli vabastamiseks tuleb kangi juhi suunas tõmmata.
Reguleeri rool endale sobivasse asendisse.
Rooli asendi fikseerimiseks lükka kang tagasi. Juhul kui kang on jäik, vajuta rooli kergelt samal ajal kui kangi tagasi lükkad.

 Hoiatus

Enne sõidu alustamist reguleerige rooli ja fikseerige see.

Kiirusest sõltuva roolivõimenduse* roolimisjõudu saab reguleerida, vt Roolivõimsuse reguleerimine*.

Klahvistikud* ja labad*

P3-1420-X70/X80 Keypads and paddles steering wheel
Roolil asuvad klahvistikud ja labad.
  1. Ikon röd cirkel 1Kiirusehoidik** ja Kohanduv kiirusehoidik – ACC**.
  2. Ikon röd cirkel 2 Laba käsitsi käiguvahetuseks automaatkäigukastiga, vt Automaatkäigukast - Geartronic*.
  3. Ikon röd cirkel 3Heli ja telefoni juhtimine, vt teavet eraldi lisast Sensus Infotainment.

Helisignaal

P3-1420-X70/X80 Horn
Helisignaal.

Signaali andmiseks vajuta rooli keskkohta.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Seotud dokumendid