Alarmisignaalid

Alarmi käivitumisel kõlab helisignaal ja kõik suunatuled hakkavad vilkuma.
  • Sireen töötab 30 sekundit või kuni alarm välja lülitatakse. Sireenil on oma aku ning see ei sõltu autoakust.
  • Kõik suunatuled vilguvad 5 minutit või seni, kuni alarm on välja lülitatud.