Navigatsioon* – liiklusteave

Navigatsioonisüsteem saab pidevalt liiklusinfo kanali (TMC - Traffic Message Channel) kaudu liiklusinfot, mida kastatakse jooksvalt juhiste koostamiseks. Sõitu mõjutavate sündmuste puhul (näiteks avariid, teetööd) kuvatakse need ekraanil. Kui sihtpunkt on määratud, siis arvestatakse marsruut ümber. Ümberarvestamine võib toimuda automaatselt või vajada kinnitamist, vt Ümberarvestamine päringu alusel.

TMC (liiklusinfo kanal) on liiklusinfo standardiseeritud kodeerimissüsteem. Vastuvõtja otsib automaatselt õiget sagedust.

 Märkus

TMC ei ole kõikides piirkondades/riikides saadaval. Süsteemi katteala arendatakse pidevalt ja vahel võib olla vaja kaardiandmeid värskendada.

Liiklusteavet esitatakse erinevalt olenevalt sellest, kas sihtkoht on määratud või mitte.

P3-1346-NAV-Melco Trafiksymbol TMC

See sümbol näitab, et antud piirkonnas on liiklusteave saadaval. Sümboli värv tähistab teabe tähtsust.

  • PUNANE – teave loetakse ette ja kaardil kuvatakse asukoht.
  • KOLLANE – teavet ette ei loeta, kaardil kuvatakse asukoht.
P3-1346-NAV-Melco Trafiksymbol Prblm-position

See sümbol tähistab liiklusprobleemi asukohta – lisateavet leiate jaotise"Liiklusteave – määratud asukohaga"> Liiklusteave kaardil.

 Märkus

Kõikides piirkondades/riikides ei ole liiklusteave kättesaadav.

Liiklusteabe edastamise piirkondi pidevalt laiendatakse.

Aktiveerimine/deaktiveerimine

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige Traffic information.
Liiklusinfo aktiveerimiseks märgistage lahter, info väljalülitamiseks eemaldage märgistus.

Liiklusinfo – määratud sihtkohata

Funktsioon võimaldab kuvada liiklusinfot ilma, et sihtpunkt oleks valitud.

P3-1346-NAV-Melco Meny Trafinfo Trafik på kartan-UTAN rutt
Avab kaardi kerimisfunktsiooni.

Liiklusteave kaardil

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige Traffic informationTraffic on map.
Otsige liiklusprobleeme kerimisfunktsiooniga, vt kirjeldust jaotisest "Liiklusteave – määratud asukohaga"> Liiklusteave kaardil.

Kogu liiklusteave

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige Traffic informationTraffic on map.
Kuvatakse kõik vastuvõtualasse jäävate liiklusteadete loend.
Valige, mida kuvada, vt kirjeldust jaotisest "Liiklusteave – määratud asukohaga > Kogu liiklusteave.

Liiklusinfo – määratud sihtkohaga

Funktsioon kuvab liiklusprobleeme, kui sihtkoht on sisestatud.

P3-1346-NAV-Melco Meny Trafinfo Lyssna på trafikinfo

Liiklusteabe kuulamine marsruudil

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige Traffic informationListen to traffic on route.
Loetakse ette kõik teekonnale jäävad liiklusteated.

Kogu liiklusteave

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige Traffic informationAll traffic.
Kuvatakse kõik vastuvõtualasse jäävate liiklusteadete loend. Liiklusinfo rühmitatakse esmalt riigi (riigipiiride läheduses), tee numbri ja seejärel tänavanime alusel.
Valige liiklusprobleem (tee/tänav) ja kinnitage nupuga OK/MENU.
Liiklusprobleemid esitatakse loendis tähtsuse järjekorras.
Valige liiklusprobleem ja kinnitage nupuga OK/MENU.

Kuvatakse lisateave liiklusprobleemi kohta koos asukohaga kaardil. Kaardi pilt keskmestatakse liiklusprobleemi asukoha järgi.

P3-1346-NAV-Melco Meny Trafinfo All trafik-4
Liiklusprobleem kaardil.

Liiklusteave kaardil

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige Traffic informationTraffic on map.
Kerige kaarti, kuni kursor paikneb üksikasjaliku teabega liiklussündmusel/sümbolil.
Sümboli ümber ilmub kollane raam.
Valiku kinnitamiseks vajutage OK/MENU

Näidatakse kasutatav teave, nt

  • tänava nimi/tee number
  • Riik
  • probleemi olemus
  • probleemi ulatus
  • probleemi kestus.

Kui ristkursori raamis on mitu probleemi, siis kuvatakse esmalt ristkursori keskpunktile lähim.

Joonised, nagu "2/5" ekraani ülaosas tähendavad, et kuvatav teave on teine 5 teatest ristkursori all - ülejäänud teateid saab sirvida korduvate lühidate vajutustega nupul OK/MENU.

Otse esitatav teave

Px-1420-NAV-Melco Meny Trafinfo Trafik på kartan-2
Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige Traffic informationTraffic on map.
Otse esitatavad liiklusprobleemid (kaks eelmisel joonisel) märgivad praegust teekonda mõjutavat teavet.
Valige liiklusprobleem ja kinnitage nupuga OK/MENU.

Kuvatakse lisateave liiklusprobleemi kohta koos asukohaga kaardil. Kaardi pilt keskmestatakse liiklusprobleemi asukoha järgi.

P3-1346-NAV-Melco Meny Trafinfo All trafik-4
Liiklusprobleem kaardil.

Liiklusprobleemi ulatus

Teatud liiklusprobleemid pole seotud ühe kindla kohaga vaid võivad katta pikemat lõiku.

Lisaks liiklusprobleemi asukoha sümbolile on punaste ristidega "xxxxx" märgistatud ka praegune vahemaa.

  • Märgistatud lõigu pikkus vastab liiklusprobleemi ulatusele (distantsile).
  • Sõidusuund on näidatud märgistatud tee kõrval.
P3-1346-NAV-Melco Meny Trafinformation Trafik på kartan-4
Liiklusprobleem koos ulatusega.

Liiklusinfo ala suurus

Kaardi mõõtkava määrab selle, kui palju teavet kuvatakse. Mida suurem on kuvatav kaardiala, seda suurem on kuvatakse liikluskatkestuste arv.

  1. * Lisavarustus/tarvik.