Ökonoomne sõitmine

Sõitke ökonoomselt ja loodust säästvalt - sõitke sujuvalt, mõelge ette ja kohandage oma sõidustiili ja kiirust vastavalt sõidutingimustele.
 • Kasutage funktsiooni ECO Guide*, mis näitab, kui säästlikult auto sõidab, vt Ökonoomsed juhtimisvõtted & Võimsusjaotus*.
 • Kütuse minimaalseks tarbimiseks aktiveerige sõidurežiim EO1.
 • Kasutage Eco Coast2 vabaveeremise võimalust. Mootoripidurdus lülitatakse välja ning auto hooga on võimalik pikemat maad läbida.
 • Sõida võimalikult kõrge käiguga, mida liiklusolud ja teeolud lubavad kasutada – väiksem mootori kiirus tähendab väiksemat kütusekulu. Kasutage käigunäidikut3.
 • Sõitke ühtlasel kiirusel ning hoidke piisavat distantsi teistest sõidukitest ja takistustest, nii vähendate pidurdamist.
 • Suurel kiirusel kütusekulu suureneb – kiiruse suurenemisel suureneb tuuletakistus.
 • Ärge laske mootoril tühikäigul töötemperatuurini soojeneda, sõitke pärast käivitamist tavapärasel viisil - külm mootor tarbib rohkem kütust kui soe.
 • Sõitke õige rehvirõhuga ja kontrollige seda regulaarselt – parima tulemuse saavutamiseks valige ECO rehvirõhk, vt Rehvid - ettenähtud rehvirõhud.
 • Rehvidest võib oleneda ka kütusekulu – küsige sobivate rehvide kohta nõu edasimüüjalt.
 • Ära kasuta talverehve, kui talihooaeg on lõppenud.
 • Ära hoia autos üleliigseid esemeid – mida suurem on auto koormus seda suurem kütusekulu.
 • Aeglustamiseks kasuta mootori pidurdusjõudu, kui see ei ohusta muid liiklejaid.
 • Katusekoorem ja suusaboks suurendavad õhutakistust, mis tähendab suuremat energiatarbimist – võtke pakiraamid katuselt ära, kui neid ei kasutata.
 • Ära sõida avatud akendega.

Volvo Car Corporationi keskkonnapõhimõtete kohta vt Keskkonnafilosoofia.

Lisateabe saamiseks kütuse tarbimise kohta vt Kütusekulu ja CO 2 heitmed.

 Hoiatus

Ära kunagi liikuva auto mootorit välja lülitada, näiteks mäest allasõidu ajal, sest siis lülituvad välja olulised süsteemid, näiteks rooli- ja pidurivõimendi.
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Kehtib automaatkäigukasti puhul.
 3. 2 Vt "ECO sõidurežiim"
 4. 3 Kehtib manuaalkäigukasti puhul.