Klaasipuhastid ja klaasipesurid

Klaasipuhastid ja klaasipesurid puhastavad tuuleklaasi ja tagaakent. Esitulede pesur toimib survepesu põhimõttel.

Tuuleklaasi puhastid1

P3-1446-V70/XC70/V60H/V60 Torkare och spolare
Tuuleklaasipuhastid ja tuuleklaasi pesurid.
  1. Ikon röd cirkel 1Vihmaandur sees/väljas
  2. Ikon röd cirkel 2Pöördlüliti tundlikkus/sagedus

Tuuleklaasipuhasti välja lülitatud

Symbol vindrutetorkare av

Vii kanglüliti tuuleklaasipuhastite väljalülitamiseks asendisse 0.

Üks tõmme

Symbol enkelsvep

Ühe tõmbe tegemiseks tõsta kanglülitit ja lase lahti.

Intervallpuhastus

Symbol intervalltorkning

Seadista aktiveeritud intervallpuhastusega tõmmete arv ajaühiku kohta pöördlüliti abil.

Pidev puhastamine

Symbol kontenuerlig torkning 1

Puhastid töötavad tavalisel kiirusel.

Symbol kontenuerlig torkning 2

Puhastid töötavad suurel kiirusel.

 Oluline

Enne klaasipuhastite aktiveerimist veenduge, et klaasipuhasti harjad ei ole kinni külmunud, ning kraapige lumi või jää tuuleklaasilt (ja tagaaknalt) ära.

 Oluline

Enne klaasipuhastite aktiveerimist talvel veenduge, et klaasipuhasti harjad ei ole kinni külmunud, ning kraapige lumi või jää tuuleklaasilt ära.

 Oluline

Kui klaasipuhastid puhastavad esiklaasi, kasutage rohkelt klaasipesuvedelikku. Klaasipuhastite töö ajal peab esiklaas olema märg.

Klaasipuhasti hooldusasend

Täpsem teave tuuleklaasi puhastamise/klaasipuhastajate ja nende vahetamise kohta vt. Autopesula ja Klaasipuhastid.

Vihmaandur*

Vihmaandur käivitab tuuleklaasipuhastid automaatselt vastavalt sellele, kui palju vett see tuuleklaasil leiab. Vihmaanduri tundlikkust saab pöördlüliti abil reguleerida.

Vihmaanduri aktiveerumisel süttib nupus lamp ja näidikuplokis kuvatakse vihmaanduri sümbolit Symbol regnsensorn 1 - text.

Aktiveerimine ja tundlikkuse seadistamine

Aktiveerides vihmaanduri, peab auto sõitma või puldivõti olema süütelukus asendis I või II ning klaasipuhasti roolikang asendis 0 või ühe tõmbe asendis.

Vihmaanduri aktiveerimiseks vajutage vihmaanduri nuppu Symbol regnsensorn 2 - text. Tuuleklaasipuhastid teevad ühe tõmbe.

Vajuta kanglüliti üles, et klaasipuhastid teeksid lisatõmbe.

Keera pöördlülitit tundlikkuse suurendamiseks ülespoole ja tundlikkuse vähendamiseks allapoole. (Lisatõmme tehakse pöördlüliti ülespoole liigutamisel.)

Deaktiveerimine

Vihmaanduri väljalülitamiseks vajutage vihmaanduri nuppu Symbol regnsensorn 2 - text või liigutage kanglülitit allapoole, et aktiveeruks teine klaasipuhasti programm.

Vihmaandur lülitub kaugjuhtimispult-võtme eemaldamisel süütelukust või viis minutit pärast mootori seiskamist automaatselt välja.

 Oluline

Tuuleklaasi klaasipuhastid võivad auto automaatpesu käigus aktiveeruda ja saada vigastusi. Lülitage vihmaandur välja auto liikumise ajal või kui kaugjuhtimispult-võti on asendis I või II, Sümbol armatuurlaual ja nupus olev märgutuli kustuvad.

Esitulede ja akende pesemine

P3-1446-V70/XC70-Spolning av strålkastare och rutor
Pesufunktsioon.

Tuuleklaasi pesemine

Tuuleklaasi- ja tulede pesuri käivitamiseks lükka kangi rooli suunas.

Tuuleklaasipuhastid teevad pärast roolikangi lahtilaskmist veel mitu tõmmet ja esitulede pesur käivitub.

Soojendusega pesuridüüsid*

Pesuridüüse soojendatakse külma ilmaga automaatselt, et aknapesuvedelik ei jäätuks.

Tulede survepesu*

Tulede survepesu tarbib palju pesuvedelikku. Pesuvedeliku säästmiseks pestakse esitulesid automaatselt iga viienda pesutsükli ajal.

Pesemise piiramine

Klaasipesuvedeliku taseme langedes klaasipesuvedeliku paagis umbes ühe liitrini ja klaasipesuvedeliku paagi täitmise vajadusest teavitava teate kuvamisel näidikuplokis tuledepesurite töö blokeeritakse. See on vajalik tagamaks tähtsama, tuuleklaasi puhastamise võimaluse ja seeläbi tagada juhile nähtavus.

Tagaakna klaasipuhastaja ja pesur

P3-1446-V70/XC70/V60H/V60 Torkning och spolning av bakruta
  1. Ikon röd cirkel 1Tagaakna puhasti – intervallpuhastus
  2. Ikon röd cirkel 2Tagaakna puhasti – püsikiirus

Tagaakna pesemiseks ja pühkimiseks vajuta roolikangi ette (vt ülaloleval joonisel olevat noolt).

 Märkus

Tagaklaasipuhastil on ülekuumenemiskaitse, mis lülitab mootori välja, kui see peaks üle kuumenema. Pärast mootori jahtumist hakkab klaasipuhasti taas tööle (30 sekundit või kauem, olenevalt mootori kuumusest ja välistemperatuurist).

Puhasti – tagurdamisel

Tagurduskäigu sisselülitamine sellel ajal, kui tuuleklaasipuhastid on sisse lülitatud, aktiveerib tagaakna intervallpuhastuse2. Funktsioon seiskub tagurduskäigu väljalülitamisel.

Juhul kui tagaakna puhasti juba töötab püsikiirusel, muudatust ei toimu.

 Märkus

Vihmaanduritega autodel aktiveerub tagaklaasi klaasipuhasti tagurdamisel, kui andur on aktiveeritud ja vihma sajab.
  1. 1 Täpsem teave klaasipuhastajate vahetamise ja kojameeste hooldusasendi kohta vt. Klaasipuhastid. Täpsem teave klaasipesuvedeliku lisamise kohta vt. Pesuvedelik, lisamine.
  2. * Lisavarustus/tarvik.
  3. 2 Selle funktsiooni (intervallpuhastus tagurdamise ajal) saab inaktiveerida. Pöörduge autoteenindusse. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Seotud dokumendid