Digitaalraadio (DAB)* - alamkanal

Täiendavaid komponente nimetatakse tavaliselt alamkanaliteks. Nad on ajutised ja võivad sisaldada näiteks põhiprogrammide tõlget teistesse keeltesse.

Kui toimub ühe või mitme alamkanali edastamine, kuvatakse ekraanil kanali nimest vasakul sümbol P3/P4-1220-DAB-Symbol för underkanal. Alamkanal kuvatakse ekraanil kanali nimest vasakule ilmuva sümboli - abil.

Alamkanalite avamiseks keerake nuppu TUNE.

Alamkanalitele pääseb ligi põhikanali kaudu. Muude alamkanalite avamiseks valige muu põhikanal.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Seotud dokumendid