Alkolukk * - funktsioon

Alkoluku otstarve on takistada auto juhtimist alkoholijoobes.
P3-0946 Alkolås
  1. Ikon röd cirkel 1Puhumisotsak.
  2. Ikon röd cirkel 2Juhi vahetamise nupp
  3. Ikon röd cirkel 3Andmevahetuse nupp.
  4. Ikon röd cirkel 4Pingenäidik
  5. Ikon röd cirkel 5Puhumistesti tulemuse märgutuli.
  6. Ikon röd cirkel 6Märgutuli näitab, et seade on puhumistestiks valmis.

 Märkus

Säilita alkolukku hoidikus. Alkoholilukustus aktiveeritakse auto avamisel automaatselt
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?