Navigatsioon* – teave kaardi ja süsteemi kohta

Volvo pakub hulka kaarte, mis katavad maailma erinevaid osasid. Kaart koosneb kaardi- ja teeandmetest koos seonduva teabega.

Uuendamise käigus edastatakse navigatsioonisüsteemi uus teave ja vana, aegunud teave kustutatakse.

Süsteemiinfo

P3-1346-NAV-Melco Meny Inställn System-info-2
Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsSystem information.
Kuvatakse navigatsioonisüsteemi hetkeoleku väljavõte, nt liiklusteabe saatja ja kaardi operatiivandmed ning kaardi versioon.

Kaardid – sisu

Kaardid sisaldavad täiustatud teavet ja neid uuendatakse pidevalt.

 Märkus

Kaardiandmed ei ole kõikides piirkondades/riikides sajaprotsendilise katvusega.

Süsteemi katteala arendatakse pidevalt ja vahel võib olla vaja kaardiandmeid värskendada.

Kaartide ja muu Sensus Navigation süsteemiga seonduva kohta leiate rohkem teavet support.volvocars.com lehel.

Kaardipiirkonnad

Auto navigatsioonisüsteem oleneb auto müügikohast. Kui tekib vajadus kaardipiirkonda muuta, pöörduge juhiste saamiseks Volvo esindusse.

Kaartide uuendamine

Uuendatud kaardiandmed saab laadida Internetist1 USB-mälupulgale2. Seejärel edastatakse allalaaditud uuendus auto navigatsioonisüsteemi USB-ühenduse kaudu, mis paikneb tunnelkonsooli tagumises osas.

 Märkus

Mida peab teadma enne auto kaardiandmete uuendamist.

  • Lugege esmalt läbi Internetis sisalduv kaardiandmete allalaadimise ja uuendamisega seonduv teave ja juhised.

Uuendamise kohta küsimuste tekkimisel pöörduge Volvo edasimüüjate poole või külastage support.volvocars.com veebilehte.

Uuendamine

Järgige ekraanijuhiseid navigatsioonisüsteemi värskendamiseks – kuvatakse värskendamise edenemist ja ligikaudset jäänud aega.

 Märkus

Uuendamise ajal on mitu Infotainmenti funktsiooni blokeeritud või vähendatud.
Käivita mootor.
Ühendage uuendust sisaldav USB-mälupulk auto USB-pistmikku ja järgige kuvatavaid juhiseid.
Ekraanil kuvatakse Map update finished. Kõiki navigatsioonisüsteemi funktsioone saab jälle kasutada.

 Märkus

Mõnikord võib kaardiandmete värskendamine lisada ka uusi funktsioone, mida ei ole käesolevas juhendis kirjeldatud.

Katkestatud uuendamise jätkamine

Kui uuendamine ei viidud lõpule selleks ajaks, kui mootor seisati, jätkub protsess mootori käivitamisel eeldusel, et USB-mälu on ikka ühendatud. Kui USB-mälu pole ühendatud, käivitage mootor ja ühendage USB-mälu.

Kui uuendamine on lõpetatud, kuvatakse ekraanil Map update finished.