Volvo Sensus

Volvo Sensus on isikliku Volvo kogemuse kese – see ühendab teid auto ja välismaailmaga. Sensus pakub teavet, meelelahutust ja abi just siis, kui seda vajate. Sensus sisaldab intuitiivseid funktsioone, mis täiustavad sõitmist ja muudavad omanikuks olemise lihtsaks.
Px-1320-SENSUS logo

Kasutajasõbralik liikumisstruktuur võimaldab tugiteadete, teabe ja meelelahutuse vastuvõtmist ilma auto juhtimist segamata.

Sensus hõlmab kõiki auto lahendusi, mille abil saab luua ühenduse* välismaailmaga. Tänu Sensusele saab ka kõiki auto funktsioone intuitiivselt juhtida.

Volvo Sensus kombineerib ja kuvab keskkonsooli kraanil sõiduki mitmete süsteemide funktsioone. Volvo Sensus võimaldab autot mitme vaistliku kasutajaliidese abil isikupärastada. Seadistada on võimalik valikuid Car settings, Audio and media, Climate control, jne (Auto seadistused, Audio ja meedia, Kliimaseade, jne.)

Keskkonsooli nuppude ja rooli paremal poolel olevate klahvidega saab* funktsioone sisse ja välja lülitada ning mitmeid sätteid valida.

Funktsiooni MY CAR vajutamisel kuvatakse kõik sõitmist ja juhtimist puudutavad seaded, näiteks City Safety, lukud ja signalisatsioon, automaatne ventilaatori kiirus, kella seaded jms.

Vajutades vastavale funktsioonile RADIO, MEDIA, TEL*, P3-1346-x60-Connectivity symbol*, NAV* ja CAM1, saate valida valida muid allikaid, süsteeme ja funktsioone, AM, FM, CD, DVD*, TV*, Bluetooth®*, navigatsioon* ja parkimisabikaamera*.

Lisateavet kõigi funktsioonide/süsteemide kohta leiate vastavast kasutusjuhendi või selle lisa jaotisest.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Kehtib teatud automudelite puhul.