Navigatsioon* – marsruudisuvandid

Marsruudivaliku seaded sisaldavad muu seas marsruudi tüüpi ja marsruudi ettepanekute arvu.
P3-1346-NAV-Melco Meny Inställningar

Marsruudi tüüp

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsRoute options.

Valige marsruudi tüüp.

 • Fast with traffic adaption - lühike sõiduaeg minimaalsete liiklusummikutega1.
 • Fast - eelistatakse lühikest sõiduaega.
 • Short - eelistatakse lühemat teed. Marsruuti saab koostada ka väiksemate teede kaudu.
 • ECO with traffic adaption - eelistatakse madalat kütusekulu1.

Marsruudi ümberarvutamine selle soovimisel

Valik marsruudi ümberarvutamiseks liiklusteabe alusel.
Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsRoute optionsReroute on request.

Valige funktsionaalsus.

 • Ruut märgitud – marsruudi ümberarvutamine tuleb kinnitada nupuga OK/MENU või eirake seda nupuga EXIT.
 • Ruut märkimata – marsruut arvutatakse ümber automaatselt.

Marsruudi ettepanekud

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsRoute optionsRoute proposals.
P3-1346-NAV-Melco Meny Resvägsförslag
Marsruudi ettepanekud.

Valige marsruudisoovituse säte.

 • 1 – käivitab juhendamise vastavalt määratud teekonnale.
 • 3 – süsteem soovitab kolme alternatiivmarsruuti, millest üks tuleb enne juhendamise käivitamist valida. Pidage meeles, et juhendamise käivitamine viibib, sest süsteem peab arvutama kolm sobivat marsruuti.

Bussirea kasutamine2

Vahel lubatakse eraautodel kasutada bussidele, ametisõidukitele ja taksodele lubatud sõidurida eeldusel, et autos sõidab rohkem kui üks inimene. Kui see funktsioon on aktiveeritud, kaasatakse sobiva marsruudi arvutamisse ka seda tüüpi sõiduread.
Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsRoute optionsUse carpool lane.

Valige bussirea kasutamiseks säte.

 • Never
 • For 2 persons
 • Over 2 persons

Ekspressrea kasutamine2

Vahel lubatakse eraautodel kasutada bussidele, ametisõidukitele ja taksodele lubatud sõidurida eeldusel, sõiduautoks on "roheline auto". Kui see funktsioon on aktiveeritud, kaasatakse sobiva marsruudi arvutamisse ka seda tüüpi sõiduread.
Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsRoute optionsUse express lane.

Valige ekspressrea säte.

 • Ruut märgitud – marsruudiarvutuses kasutatakse ka ekspressridasid.
 • Ruut märkimata – ekspressrida ei kasutata.

Väldi piirkonda2

Maanteede valikut ei saa tühistada. Maanteesid kasutatakse alternatiivse marsruudi arvutamisel alati.
Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsRoute optionsAvoid area.

Valige marsruudil välditav piirkond (kui piirkond sisaldub loendis kui eelnevalt määratud piirkond – jätkake järgmise sammuga).

 • Select area on map – valige kaardil piirkond, lisateavet leiate jaotisest "Loo keelatud ala".
 • From stored location – valige salvestatud asukohtade seast.
Valik lisatakse välditavate piirkondade loendisse.
P3-1420-NAV-us Meny Inställningar Resväg Undvik område-PopUp

Tõstke loendis välditav piirkond esile, milleks vajutage OK/MENU ja valige Activate.

Siin saate valida ka piirkondi Edit, Deactivate ja Delete.

Piirkonda välditakse marsruudi arvutamisel.

Loo keelatud ala

Välditav ala valitakse otse kaardil kandilise ruuduga.

P3-1346-NAV-Melco Meny Inställningar Resväg Undvik område-4
Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsRoute optionsAvoid areaSelect area on map.
Kerige kaarti, kuni kursor on soovitud alal.
Vajutage OK/MENU.
Luuakse punane kast.
Kasti suuruse muutmiseks keerake nuppu TUNE.
Kui kast katab soovitud piirkonda, vajutage OK/MENU.
Piirkond salvestatakse välditavate piirkondade loendisse.

Kui te ei soovi piirkonda marsruudiarvutamisel kaasata, tuleb see aktiveerida, vt jaotist "Väldi ala".

Teatud liikluskatkestuste vältimine 2

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsRoute options.

 • Avoid motorways
 • Avoid toll roads
 • Avoid tunnels
 • Avoid ferries
 • Avoid car trains
 • Avoid vignette obligation

 Märkus

 • Kui nende valikute tegemise ajal sisestatakse teekond, võib pärast valiku märgistamist või märgistuse eemaldamist esineda viivitus, sest teekond tuleb ümber arvutada.
 • Kui tunneleid, tasulisi teid ja kiirteid ei ole valitud, välditakse neid nii palju kui võimalik ja kasutatakse ainult siis, kui neile ei ole ühtki mõistlikku alternatiivi.
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Kooskõlastatud liiklusraadio teabega.
 3. 2 Funktsioon on saadaval, kui see teave sisaldub kaardiandmetes.