Ümberlülitamine mitme Bluetooth® seadme vahel.

Mitme seadme korral sõidukis osutub võimalikuks lülitamine ühelt seadmelt teisele. Selleks peab seade olema eelnevalt sõidukiga lõastatud.

Ümberlülitamine meediaseadmete vahel

Kontrollige, kas välisseadmel on Bluetooth®-ühendus aktiveeritud, vt välisseadme kasutusjuhendit.
Bluetooth®-meediumi tavavaates vajutage OK/MENU ja valige Change device.
Auto otsib eelnevalt ühendatud seadmeid. Avastatud välised seadmed kuvatakse ekraanile nende vastavate Bluetooth®-i nimedega.
Valige ühendatav seade.
Välisseade ühendatakse süsteemiga.

Telefoni vahetamine

Kontrollige, kas välisseadmel on Bluetooth®-ühendus aktiveeritud, vt välisseadme kasutusjuhendit.
Telefoni tavavaates vajutage OK/MENU ja valige Change phone.
Auto otsib eelnevalt ühendatud seadmeid. Avastatud välised seadmed kuvatakse ekraanile nende vastavate Bluetooth®-i nimedega.
Valige ühendatav seade.
Välisseade ühendatakse süsteemiga.