Telefonimärkmik - kontaktide kiirotsing

Telefoni tavavaates keerake TUNE kontaktide vaatamiseks paremale.

Valimiseks keera TUNE ja helistamiseks vajuta OK/MENU.

Kontakti nime all on vaikimisi valitud telefoninumber. Kui kontaktist paremal on tähis ▼, siis on selle kontakti jaoks salvestatud mitu telefoninumbrit. Numbrite näitamiseks vajutage OK/MENU. Muu kui vaikimisi valitud numbri valimiseks keerake nuppu TUNE. Vajutage helistamiseks OK/MENU.

Kontakte saab keskkonsooli nuppude abil loendist otsida ka kontakti nime alguse järgi. Nende nuppude funktsioonide kohta vt Telefonimärkmik - kontaktide otsimine.