V70

2016 Late

Automodem*

Autole on lisatud modem, mille abil saab auto Interneti-ühenduse luua. Interneti-ühendust saab Wi-Fi kaudu jagada.

Internetiühendus

SIM-kaardi hoidik kindalaekas

SIM-kaardi hoidik kindalaekas

Sisestage isiklik SIM-kaart kindalaekas paiknevasse hoidikusse.
Allika tavavaatele naasmiseks vajutage MY CAR. Seejärel vajutage OK/MENU ja valige SettingsInternet settingsCar modem.
Sisestage SIM-kaardi PIN-kood.
Auto loob Interneti-ühenduse, misjärel saate Interneti-funktsioone kasutada, vt Interneti-ühendusega auto.

 Märkus

Et vältida PIN-koodi sisestamist iga kord, kui auto käivitatakse, soovitatakse PIN-koodi lukk välja lülitada. Allika tavavaatesse jõudmiseks vajutage nuppu MY CAR. Vajutage nuppu OK/MENU ja valige SettingsInternet settingsCar modem. Kustutage märge ruudust Lock SIM card.

 Märkus

Andmevahetus toimub üle interneti (andmeside), mis võib olla tasuline.

Andmesiderändluse kasutamine võib kulusid veelgi suurendada.

Küsige võrguoperaatorilt andmesidehindade teavet.

Interneti-ühenduse katkestamiseks vajutage MY CAR, et naasta allika tavavaatele. Seejärel vajutage OK/MENU ja valige SettingsInternet settingsNone.

Jagamine Wi-Fi-pääsupunkt

Kui autol on Interneti-ühendus automodemi kaudu, siis saab jagada Interneti-ühendust (Wi-Fi-pääsupunkt) nii, et ka teised seadmed saavad kasutada automodemit.

Võrguoperaator (SIM-kaart) peab toetama Interneti-ühenduse jagamist (Interneti-ühenduse jagamine).

Allika tavavaatele naasmiseks vajutage MY CAR. Seejärel vajutage OK/MENU ja valige SettingsInternet settingsCar Wi-Fi hotspot

Sisestage Wi-Fi võrgu nimi (SSID) ja sisestage salasõna. Nimi peaks koosnema 6-32 märgist ning salasõna 10-63 märgist. Nime ja salasõna saab ka hiljem muuta.

Täitke märkeruut, et aktiveerida auto Wi-Fi pääsupunkt.
Nüüd saavad välisseadmed auto Wi-Fi pääsupunktiga ühenduse luua.

Internetiühenduse jagamise põletamiseks tühjendage märkeruut.

 Märkus

Wi-Fi-pääsupunkti aktiveerimine võib tuua kaasa lisakulusid võrguoperaatori poolt.

Küsige võrguoperaatorilt andmesidehindade teavet.

Auto Wi-Fi-kuumpunktiga saab ühendada kuni kaheksa seadet. Ühendatud seadmete arv kuvatakse, kui vajutate allika tavavaatesse jõudmiseks MY CAR. Seejärel vajutage OK/MENU ja valige SettingsInternet settings.

Auto Wi-Fi-pääsupunktiga ühendatud seadmete arv.

Auto Wi-Fi-pääsupunktiga ühendatud seadmete arv.

Auto Wi-Fi-kuumpunktiga ühendatud seadmete nägemiseks vajutage allika tavavaatele liikumiseks MY CAR. Seejärel vajutage OK/MENU ja valige SettingsInternet settingsCar Wi-Fi hotspot.

Wi-Fi-pääsupunkti tehnoloogia ja turve

Wi-Fi-pääsupunkti tööks kasutatakse 2,4 GHz sagedust. Kui sellel sagedusel töötab korraga mitu seadet, võib nende talitluses tõrkeid esineda.

  • Frequency – 2,4 GHz.
  • Standardid – 802.11 b/g/n.
  • Turbesertifikaat – WPA2-AES-CCMP.
  • Auto modemi antenn paigaldatakse auto katusele.

Puuduv või halb Interneti-ühendus

Vt Interneti-ühendusega auto.

Kas sellest oli abi?