Võrguühendusega auto*

Võrguühendusega auto puhul saab näiteks Interneti-raadiot ja muusikateenuseid rakenduste kaudu kasutada, samuti võtta ühendust müügiesindusega ja tarkvara alla laadida.

Auto on ühendatud Bluetoothi, Wi-Fi või auto sisseehitatud modemi* kaudu.

Kui auto on loonud Interneti-ühenduse, saab seda (Wi-Fi kuumkohana) jagada, et võimaldada Interneti-ühenduse loomine ka muudes seadmetes1.

Ühendusolekut märgib keskekraani olekuribal olev sümbol.

P5–1507–Connected car
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 See ei kehti, kui ühendus on loodud Wi-Fi abil.

Kas sellest oli abi?