Kõrvalistuja turvapadja aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Juhi kõrvalistuja turvapadja saab inaktiveerida, kui autole on lisatud lüliti, Passenger Airbag Cut Off Switch (PACOS).

Juhi kõrvalistuja koha turvapadja lüliti asub armatuurlaual juhi kõrvalistuja poolses otsas ja on ligipääsetav parempoolse esiukse avamisel.

Veenduge, et lüliti on vajalikus asendis.

P5-1617-S90/V90–Safety–Passenger airbag cut off switch
  1. P5-Icon gray box AON – turvapadi on aktiveeritud ja kaassõitja istmele võivad istuda kõik näoga sõidusuunas isikud (lapsed ja täiskasvanud).
  2. P5-Icon gray box BOFF ─ turvapadi on välja lülitatud ja kaassõitja istmele võib asetada seljaga sõidusuunas turvatooli.

 Hoiatus

Kui autole ei ole lisatud kaasreisija turvapadja aktiveerimise/inaktiveerimise lülitit, aktiveeritakse turvapadi alati.

Kõrvalistuja turvapadja aktiveerimine

P5-1507–Safety–Passenger airbag cut off switch to on
P5-Icon gray box 1

Tõmmake lüliti väljapoole ja keerake see asendist OFF asendisse ON.

Juhiekraanil kuvatakse teade Reisija õhkpadi sees Palun kinnitage.

 Märkus

Kui kaassõitja turvapadi aktiveeritakse/deaktiveeritakse siis, kui süüteasend on I või madalam, kuvatakse juhiekraanil teade ja laekonsoolil süttib kuueks sekundiks märgutuli pärast auto elektrisüsteemi lülitatamist asendisse II.

Teate kinnitamiseks vajutage rooli parempoolse klahvistiku nuppu O.

P5-1507–Safety–Overhead console passenger airbag on
Katusekonsoolile ilmuv teade ja hoiatussümbol näitavad, et juhi kõrvalistuja turvapadi on aktiveeritud.

 Hoiatus

Kui turvapadi on aktiveeritud, ei tohi selle istmele asetada seljaga sõidusuunas paigaldatavat turvatooli.

Kaassõitja turvapadi peab olema alati aktiveeritud, kui kaassõitja istmel on näoga sõidusuunas istuvad lapsed või täiskasvanud.

Ülaltoodud juhiste eiramisel võib lapse elu ohtu sattuda või esineda tõsiste vigastuste oht.

Kõrvalistuja turvapadja deaktiveerimine

P5-1507–Safety–Passenger airbag cut off switch to off
P5-Icon gray box 1

Tõmmake lüliti väljapoole ja keerake see asendist ON asendisse OFF.

Juhiekraanil kuvatakse teade Reisija õhkpadi väljas Palun kinnitage.

 Märkus

Kui kaassõitja turvapadi aktiveeritakse/deaktiveeritakse siis, kui süüteasend on I või madalam, kuvatakse juhiekraanil teade ja laekonsoolil süttib kuueks sekundiks märgutuli pärast auto elektrisüsteemi lülitatamist asendisse II.

Teate kinnitamiseks vajutage rooli parempoolse klahvistiku nuppu O.

P5-1507–Safety–Overhead console passenger airbag off
Katusekonsoolile ilmuv teade ja sümbol näitavad, et juhi kõrvalistuja turvapadi on välja lülitatud.

 Hoiatus

Kui kaassõitja turvapadi on välja lülitatud, ei tohi näoga sõidusuunas lapsed ja täiskasvanud kaassõitja istmele istuda.

Ülaltoodud juhiste eiramisel võib lapse elu ohtu sattuda või esineda tõsiste vigastuste oht.

 Oluline

Kui kaasreisija turvapadi on välja lülitatud, lülitub välja ka kaasreisija turvavöö elektriline pinguti.
  1. * Lisavarustus/tarvik.