Funktsioonivaade keskekraanil

Kõik autofunktsioonide nupud asuvad funktsioonide kuval, mis on üks keskekraani põhikuvasid. Funktsioonide kuva avamiseks avakuvalt tõmmake ekraanil sõrmega vasakult paremale1.

Nuppude tüübid

Autofunktsioonide nuppe on kolme tüüpi, vt tabelit.

Nupu tüüpOmadusedMõju autofunktsioonile
Funktsiooninupud

Olemas on sisse-/väljaasend.

Kui funktsioon on aktiivne, põleb nupu ikoonist vasakul pool LED-tuli. Vajutage nuppu funktsiooni aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks.

Enamik funktsioonide kuva nuppe on funktsiooninupud.
Päästiknupud

Sisse-/väljaasend puudub.

Kui päästikunupp on alla vajutatud, avaneb funktsiooni aken. Näiteks võib avaneda aken istme asendi muutmiseks.

  • Kaamera
  • Peatugi kokku
  • Sõiduabi näid. reguleerimised
Parkimisnupud

Olemas on režiimid Sees, Väljas ja Skanni.

Sarnanevad funktsiooninuppudele, kuid lisatud on parkimise skannimise asend.

  • Pargi
  • Parkimiskohalt väljumine

Nuppude eri režiimid

P5-1507-Lane keeping aid function on

Kui funktsiooni- või parkimisnupul põleb roheline LED-tuli, on funktsioon aktiivne. Kui funktsioon aktiveeritakse, avaneb teatud funktsioonide puhul selgitustekstiga aken. Tekst kuvatakse mõneks sekundiks ning seejärel kuvatakse nupp koos põleva LED-tulega.

Lane Keeping Aid puhul kuvatakse tekst Töötab teatud kiirustel näiteks nupu vajutamisel.

Funktsiooni aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks vajutage nuppu ühe korra.

P5-1507-Lane keeping aid function off

Funktsioon lülitatakse välja, kui LED-tuli kustub.

P5-1507-Error in Lane keeping aid function

Kui ohukolmnurk kuvatakse nupu paremas osas, siis esineb kuskil tõrge.

  1. 1 Kehtib vasakpoolse rooliga autode puhul. Parempoolse rooliga autodes tõmmake vastassuunas.