Autoparklast väljumine funktsiooniga Park Assist Pilot

Samuti aitab funktsioon Parkimiskohalt väljumine sõitjal parkimiskohalt lahkuda.

 Märkus

Parkimiskohalt lahkudes toimib funktsioon Parkimiskohalt väljumine üksnes paralleelse parkimise korral – mitte parkimistaskus parkimisel.
P5-1507-Knapp-PAP På/Av

Funktsioon Parkimiskohalt väljumine aktiveeritakse keskekraani funktsioonivaatel või kaameravaatel.

Talita järgmiselt:
Puudutage funktsiooni- või kaameravaatel nuppu Parkimiskohalt väljumine.
Kasutage suunatulesid, et näidata parkimiskohalt väljumise suund.
Olge valmis autot peatama, kui keskekraanil kuvatakse vastav sümbol ja sõnum – järgige juhiseid samal viisil, nagu parkimise ajal.

Pidage meeles, et rool võib tagasi "hüpata", kui funktsioon on lõpetatud. Võimalik, et juht peab seejärel parkimiskohalt lahkumiseks rooli tagasi maksimaalsesse rooliasendisse asetama.

Juhul kui PAP leiab, et juht saab parkimiskohalt lahkuda ilma liigse manööverdamiseta, siis lõpetatakse funktsiooni tegevus isegi siis, kui juht arvab, et auto on endiselt pargitud.

Seotud dokumendid