Kauguse hoiatuse aktiveerimine/deaktiveerimine1

Pikivahe hoiatuse2 funktsiooni määrata erinevatele ajaintervallidele või selle välja lülitada.

sees/väljas

P5-1507-DA Symbol Krockvarning

Vajutage keskekraani funktsioonivaates nuppu Distance Alert.

  • Nupu ROHELINE märgutuli – pikivahehoiatus on aktiveeritud.
  • Nupu HALL märgutuli – pikivahehoiatus on deaktiveeritud.

Pikivahehoiatus aktiveeritakse mootori käivitamisel automaatselt.

  1. 1 Pikivahe hoiatuse funktsioon on saadaval vaid autodel, mis kuvavad teavet tuuleklaasil nii-öelda esiklaasinäidikul.
  2. 2 Distance Alert

Seotud dokumendid