Juhiekraanil olevad teated

Juhi ekraanil kuvatavad teated teavitavad või aitavad juhti erinevates olukordades.
P5-1546–I+C–Message in driver display 8"
Juhiekraanil1 olev teade.
P5-1507–I+C–Message in driver display
Juhiekraanil2 olev teade.

Juhiekraanil näidatakse juhi jaoks olulise tähtsusega teateid.

Muust kuvatavast teabest sõltuvalt võidakse sõnumeid näidata juhiekraani eri kohtades. Mõne aja möödudes või teate kinnitamisel/toimingu sooritamisel (kui on nõutav) kustub teade juhiekraanilt. Sõnumi salvestamisel paigutatakse see rakendusse Auto olek, mille saab avada keskekraani rakenduste kuval.

Sõnumite struktuur võib olla erinev ning need võidakse kuvada koos graafika, sümbolite või kinnitusnupuga.

Hooldusteated

Allpool on toodud valik olulisi hooldusteateid ja nende tähendused.

TeadeSpetsifikatsioon
Peatu ohutult3Peatuge ja lülitage mootor välja. Tõsine vigastuse oht - pöörduge teenindusse4.
Lülitage mootor välja3Peatuge ja lülitage mootor välja. Tõsine vigastuse oht - pöörduge teenindusse4.
Vajab kohe kooldust, Sõitke töökotta3Pöörduge auto kontrollimiseks kohe teenindusse4.
Vajab hooldust3Pöörduge niipea kui võimalik auto kontrollimiseks teenindusse4.

Tavahooldus

Broneeri hooldus

Aeg teha regulaarset hooldust - pöörduge teenindusse4. Kuvatakse enne järgmise hoolduse kuupäeva.

Tavahooldus

Aeg hoolduseks

Aeg teha regulaarset hooldust - pöörduge teenindusse4. Kuvatakse järgmise hoolduse kuupäeval.

Tavahooldus

Hoolduse tähtaeg ületatud

Aeg teha regulaarset hooldust - pöörduge teenindusse4. Kuvatakse hoolduskuupäeva möödumisel.
Ajutiselt välja lülitatud3Mõni funktsioon on ajutiselt välja lülitatud ja lähtestatakse sõidu ajal või pärast taaskäivitamist automaatselt uuesti.
  1. 1 8-tollise juhiekraaniga.
  2. 2 12-tollise juhiekraaniga.
  3. 3 Teate osa, mis ilmub koos infoga vea tekkimise asukoha kohta.
  4. 4 Soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.

Kas sellest oli abi?