V90

2020 Late

Varuratta käsitsemine*

Varurattaga tegelemisel järgige neid juhiseid.

Varuratta väljavõtmine

P5-1917-Spare tire screw
Illustratsioon on üldine ja välimus võib olla erinev.

Varuratas pakiruumi põranda all asub varuratta õõnsuses, väliskülg allpool. Varuratas on kinnitatud sama poldiga, mis kinnitub kere külge. Vahtplastkarp sisaldab tööriistu ratta vahetamiseks.

Tõstke pakiruumi põrand üles.
Keera kinnituskruvi lahti.
Tõsta varuratas välja.

Auguga rehvi hoiustamine

Kruvige tagasi kinnituskruvi, mis varuratast paigal hoidis.

 Oluline

Ärge üritage kinnituskruvi alumist osa lahti kruvida, kui see on kere küljes kinni. See võib murduda.

Kui kinnituskruvi alumine kinnitus tuleb varuratta all oleva kere küljest lahti, paigaldage kruvi uuesti avasse ja keerake kinnitamiseks päripäeva.

Pange tööriistad vahtplastkarbis oma kohale tagasi.
Seejärel keerake pakiruumi põrand alla ja pange auguga rehv pakiruumi.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?