V90

2018

Esiklaasinäidiku aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Esiklaasinäidiku saab aktiveerida ja deaktiveerida pärast auto käivitamist.
P5-1507 Icon_car_functions_HUD_on_off

Vajutage keskekraani funktsioonivaates nuppu Sõiduabi näidik. Nupu tuli süttib, kui funktsioon on aktiveeritud.

Kas sellest oli abi?