V90

2018

Kuupäev ja kellaaeg

Kellaaega kuvatakse nii juhiekraanil kui ka keskekraanil.

Kella asukoht

P5 - 15w46 - Clock DIM 8 and 12

Kella asukoht 12-tollisel ning 8-tollisel juhiekraanil.

Keskekraanil näidatakse kellaaega olekuväljast paremal ja üleval.

Teatud olukordades võivad sõnumid ja teave kellaaja juhiekraanil varjata.

Kellaaja ja kuupäeva seaded

Valige keskekraanil SeadedSüsteemKuupäev ja kellaaeg, et muuta kellaaja ja kuupäeva vormingut.

Kellaaja ja kuupäeva muutmiseks vajutage puuteekraanil üles- või allaliikumise noolt.

GPS-iga autode automaatne kellaaeg

Saate teha valiku Automaatne kellaaeg, kui auto on varustatud navigatsioonisüsteemiga. Ajavööndit seadistatakse automaatselt olenevalt auto asukohast. Teatud tüüpi navigatsioonisüsteemide korral tuleb õige ajavööndi määramiseks ka auto praegune asukoht (riik) valida. Kui Automaatne kellaaeg ei valita, seadistatakse kellaaega ja kuupäeva puuteekraani üles- ja allaliikumise nooltega.

Suveaeg

Teatud riikides saab suveaja valikuga Automaatne automaatselt määrata. Muudes riikides saab suveaja määrata valikuga Sees või Väljas.

Kas sellest oli abi?