V90

2021 Late

Telefoni käsitsi autoga ühendamine Bluetoothi kaudu

Värskendatud 27.10.2020
Telefoni saab ühendada autoga käsitsi Bluetoothi kaudu. Telefon peab olema ühendatud autoga esimest korda.
Aktiveerige telefonis Bluetooth -ühendus.
Avage telefoni alamkuva.
Ühendatud telefonid on loendis esitatud.
Puudutage ühendatava telefoni nime.
Telefon loob ühenduse.

Kas sellest oli abi?