Omanikuteave

Omanikule vajalik teave on saadaval erinevates tootevormingutes nii digitaalsel kui ka trükitud kujul. Kasutusjuhend on saadaval auto keskekraanil, mobiilirakendusena ja Volvo Cars tugisaidil. Kindalaekast leiate Quick Guide'i ja kasutusjuhendi täienduse, kus on muu seas esitatud ka tehnilised andmed ja kaitsmete teave. Trükitud kasutusjuhendi saate tellida.
P5-16w17-Overview owners information

Auto keskekraan1

P5-16w17- Overview OM outputs - onboard - circle

Lohistage ülakuva keskekraanil alla ja puudutage Kasutusjuhend. Siin on saadaval näiteks valikud auto sisemuse ning välimuse kuvamiseks. Saadavalolev teave on otsitav ning kategooriatesse jaotatud.

Mobiilirakendus

P5-16w17- Overview OM outputs - mobile - circle

Otsige rakenduses App Store või Google Play "Volvo juhendit", laadige rakendus oma nutitelefoni või tahvelarvutisse ja valige auto. Rakenduses on saadaval näiteks videoesitlused ja valikud auto sisemuse ning välimuse kuvamiseks. Kasutusjuhendi jaotiste vahel on lihtne liikuda ning sisu puhul saab ka otsingut kasutada.

Volvo Cars tugisait

P5-16w17- Overview OM outputs - web - circle

Avage aadress support.volvocars.com ja valige oma riik. Siin leiate kasutusjuhendeid nii sidusvormingus kui ka PDF-vormingus. Tugisaidil Volvo Cars on saadaval ka videoesitlused ja lisateave Volvo ja omanduse kohta. Tugileht on saadaval enamuses riikides.

Trükitud teave

P5-16w17- Overview OM outputs - AZ Book - circle

Kindalaekas paikneb kasutusjuhendi1 täiendus, kust leiate teavet kaitsmete ja tehniliste andmete kohta ning olulise ja praktilise teabe kokkuvõtte.

Auto peamiste ja enimkasutatavate rakendustega tutvumiseks on olemas ka Quick Guide.

Vastavalt valitud varustustasemele ja turule ja muudele muutujatele võib autos olla täiendavaid trükitud kasutusjuhendeid.

Trükitud kasutusjuhendi ja sellega seotud lisateabe saate tellida. Tellimiseks võtke ühendust Volvo edasimüüjaga.

 Oluline

Juht vastutab alati sõiduohutuse tagamise ning kohaldatavate õigusnormide ja eeskirjade järgimise eest. Autot tuleb hooldada ja käsitseda kasutusdokumentides olevate Volvo soovituste kohaselt.

Kui keskekraanil kuvatav teave ja trükitud teave erineb, tuleb alati lähtuda trükitud teabest.

 Märkus

Kui muudate keskekraanil keelt, võib juhtuda, et osa kasutusjuhendi teabest ei vasta enam riiklikele või kohalikele seadustele ja eeskirjadele. Ärge valige keelt, mida te hästi ei oska, sest see võib raskendada ekraanil menüüdes liikumist ja õigesse menüüsse naasmist.
  1. 1 Turgudel, kus autot ei varustata keskekraanil oleva kasutusjuhendiga, on auto varustatud täieliku trükitud juhendiga.

Kas sellest oli abi?