Radari soovituslik hooldus

Kaamera- ja radariüksuse korrapäraseks töötamiseks peab üksuse esine tuuleklaas olema mustusest, jääst ja lumest puhas ning seda tuleks regulaarselt vee ja autošampooniga pesta.

 Märkus

Kaamera- ja andurisüsteemi kattev pori, jää ja lumi piirab nende tööd ja võib mõõtmist takistada.

Seetõttu töötavad nende funktsioonid osaliselt, on täiesti välja lülitatud või edastavad ebatäpseid andmeid.

Seotud dokumendid