Kaardiuuendused

MapCare on rakendusega Sensus Navigation* varustatud Volvo autode kaardiuuendamise teenus.

Uuendamist puudutav üldteave

Kaartide uuendamiseks on kaks võimalust. Arvuti ja USB-mälu kaudu või otse autost1 (kui auto on ühendatud Internetiga).

Auto kaart jagatakse mitmeks eelmääratud piirkonnaks. Kaardiandmete uuendamisel ei ole vaja kõiki piirkondi uuendada ─ juht võib uuendada ainult ühe või mitu teatud piirkonda.

Kui auto on Internetiga ühendatud, saab uuendada üht või mitut piirkonda. Kui soovitakse uuendada rohkelt piirkondi või kogu kaart, siis võib kogu kaardiandmete maht väga suur olla. Sellisel juhul on kõige lihtsam uuendada arvuti ja USB-mäluseadme abil.

 Märkus

Kui reisikava puudutab mitut piirkonda, peab neil kõigil olema sama versiooninumber. Vastasel juhul võib arvutatud marsruut sisaldada ka ootamatuid teelõike.

Kaardi struktuuri uuendamine

Mõnikord on vaja kaardi struktuuri muuta ─ siis kui lisatakse uus piirkond või kui suur piirkond tuleb jagada väiksemateks piirkondadeks. Sellisel juhul nurjuvad kõik katsed üksikuid piirkondi tavapärasel viisil uuendada. Nurjumisel kuvatakse ka selgitav teade.

Kogu kaart tuleb USB-mäluseadme abil uuesti installida. Lisateavet vaadake ettevõtte Volvo Cars tugilehelt (support.volvocars.com) või võtke ühendust Volvo edasimüüjaga.

Navigatsioonisüsteemi tarkvara uuendamine

Peale kaardiandmete on navigatsioonisüsteemil ka tarkvara, mida pidevalt arendatakse ning mis vajab aeg-ajalt uuendamist. Seetõttu võib juhtuda, et olemasolev navigatsioonisüsteemi tarkvara ei toeta kaardiandmete viimaseid uuendusi. Sellisel juhul kuvatakse teade, et navigatsioonisüsteemi tarkvara tuleb uuendada. Seda on võimalik teha Volvo edasimüüja juures.

Korduma kippuvad küsimused

KüsimusVastus
Kas kaardiandmete platvormi saab muuta, nt Euroopa asemel valida Põhja-Ameerika?Jah, kuid teatud eranditega. Ajakohase teabe saamiseks võtke ühendust Volvo edasimüüjaga.
Kui kaua kaardi uuenduse allalaadimine aega võtab?See sõltub kaardifaili suurusest ja Interneti-ühenduse kiirusest. Ekraanil kuvatakse uuenduse suurus (MB).
Kui mahukas on uuendamine?See oleneb riigist. Üksikasjalikku teavet iga riigi kaardi kohta leiate ettevõtte Volvo Cars tugilehelt (support.volvocars.com).
Uuendamine ei õnnestu. Mida peaksin tegema?Avage ettevõtte Volvo Cars veebiaadress (support.volvocars.com) või võtke ühendust Volvo edasimüüjaga.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 See funktsioon toimib ainult teatud riikides.

Kas sellest oli abi?