Kiirusest olenev juhtajami koormusjõud

Kiirustundlik roolivõim muudab rooli käigu kiiruse tõustes jäigemaks, mis võimaldab sõiduki juhile parema juhtimistunnetuse.

Maanteel tundub rool jäigem. Rool reageerib kergelt ning ei eelda parkimisel ja madalal kiirusel sõitmisel pingutamist.

 Märkus

Teatud olukordades võib roolivõimendi ülekuumeneda, siis tuleb seda mõnda aega jahutada – selle aja vältel töötab roolivõimendi väiksema võimsusega ja rooli keeramine võib pisut raskem olla.

Koos vähendatud roolimisabiga kuvatakse juhiekraanil vastav sõnum ja ROOLI sümbol.

 Hoiatus

Kui roolivõimendi toimib vähendatud võimsusega, ei ole juhti toetavad funktsioonid koos roolimisabiga saadaval.

Sellisel juhul kuvatakse juhiekraanil sõnum Roolivõimendi rike või Roolivõimendi ajutiselt piiratud ja ROOLI sümbol.

Roolimisjõu muutmine*

Roolimisjõu valimiseks avage jaotis "Sõidurežiimid" ja vaadake pealkirja "Valitavad sõidurežiimid" alt režiimi INDIVIDUAL kirjeldust.

Mudelitel, millel puudub suvand INDIVIDUAL, valitakse roolimisjõud keskekraani ülavaate ja järgmise menüütee kaudu:

SeadedMy CarSõidurežiimidRoolimisjõud

Roolimisjõu valikut ei saa kasutada keeramise ajal, kui kiirus on suurem kui 10 km/h (6 mph).

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?