Rooli soojenduse aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Rooli saab soojendada, et juhil oleks külma ilma puhul mugavam sõita.
P5-1507–Climate–Seat and steering wheel regulation
Rooli- ja istmenupud kliimareal1.

Vajutage keskekraani kliimareal juhipoolset rooli- ja istmenuppu, et avada istme ja rooli juhtnupud.

Kui autol ei ole soojenduse või ventilatsiooniga istmeid, on soojendusega rooli nupp saadaval otse kliimareal.

Vajutage korduvalt roolisoojenduse nuppu, et vahetada nelja taseme vahel: Väljas, Kõrge, Keskmine ja Madal.
Tase muutub ja nupp näitab määratud taset.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Ühevööndilisel kliimasüsteemil asuvad nupud kliimareal taga vasakul ja paremal.

Kas sellest oli abi?