Eessõitja muutmine kohanduva kiirushoidiku kasutamisel

Koos automaatkäigukastiga suudab kohanduv kiirushoidik (ACC1) eessõitjat teatud kiirustel muuta.

Eessõitja muutmine

P5-1507-ACC RadarSensorTargetChange
Kui eesolev sõiduk teeb ootamatu pöörde, võib ees olla seisev liiklus.

Kui kohanduv kiirushoidik järgib ees liikuvat sõidukit aeglasemal kiirusel kui 30 km/h (20 mph) ja lülitub ümber liikuvast sõidukist paigal seisvale sõidukile, pidurdab kohanduv kiirushoidik sõidukit.

 Hoiatus

Kui adaptiivne kiirushoidik järgib eesoleva auto sõidukiirust kiirusel üle 30 km/h (20 mph) ja järgimine läheb üle liikuvalt autolt seisvale autole, siis ignoreerib adaptiivne kiirushoidik seisvat autot ja kiirendab salvestatud kiiruseni.

  • Juht peab sel juhul ise sekkuma ja pidurdama.

Automaatne ooterežiim eessõitja vahetudes

Kohanduv püsikiirushoidik deaktiveeritakse ja lülitatakse ooterežiimi:
  • juhul kui kiirus on väiksem kui 5 km/h (3 mph) ja adaptiivne kiirushoidik ei suuda tuvastada, kas vaadeldava objekti näol on tegemist seisva sõidukiga või mõne muu objektiga, nt künnisega.
  • kui kiirus on alla 5 km/h (3 mph) ja sihtsõiduk ära keerab, mille tõttu ei ole adaptiivsel kiirushoidikul enam järgitavat autot.
  1. 1 Adaptive Cruise Control

Kas sellest oli abi?