Automaatse tagaklaasipuhasti kasutamine tagurdamisel

Tagurpidikäigu sisselülitamine sellel ajal, kui tuuleklaasipuhastid on sisse lülitatud, aktiveerib tagaakna puhastuse. Funktsioon seiskub tagurduskäigu väljalülitamisel.
Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage My CarKlaasipuhasti.
Tagurdamisel klaasipuhasti aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks valige Automaatne tagaklaasipuhasti.

Juhul kui tagaakna puhasti juba töötab püsikiirusel, muudatust ei toimu.

Kas sellest oli abi?