Eelsoojenduse ajasäte*

Taimeri saab seada nii, et eelsoojendus lõpetatakse eelmääratud ajal.
Taimeril võib olla kuni 8 eri seadistust valikutele:
  • kellaaeg konkreetsel kuupäeval;
  • kellaaeg ühel või mitmel nädalapäeval (koos kordustega või ilma).
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?