Sõitmine funktsiooni Start/Stop abil

Funktsioon Start/Stop lülitab mootori ajutiselt välja ja käivitab uuesti, kui plaanite liikuma hakata.

Start/Stop on saadaval, kui mootor töötab ning seda saab erinevate tingimuste täitmisel aktiveerida. Juhi ekraan näitab, kas funktsioon on saadaval, aktiivne või pole saadaval.

Kõik auto tavasüsteemid (nt valgustus, raadio jne) töötavad tavapäraselt, isegi kui mootor on automaatselt seiskunud. Teatud seadmete talitlus võib aga ajutiselt piiratud olla, nt kliima juhtsüsteemi ventilaatori kiirus või helisüsteemi väga suur helitugevus.

Automaatne seiskamine

Mootori automaatseiskumiseks on vajalik järgnev:

 • Peatage auto jalgpiduri abil ning hoidke vasak jalg piduripedaalil – mootor seiskub automaatselt.

Sõidurežiimi Eco või Comfort1 võib auto mootor seiskuda enne auto peatumist.

Kui kohanduv kiirusehoidja või Pilot Assist on aktiveeritud, seiskub auto mootor automaatselt umbes kolme sekundi järel.

Automaatkäivitus

Mootori automaatseks seiskumiseks on vajalik järgmine.

 • Vabastage piduripedaal - auto käivitub automaatselt ning saate sõitmist jätkata. Kallakust üles sõites rakendub mägipidurifunktsioon (HSA), mis ei lase autol tagasi veereda.
 • Kui funktsioon Auto Hold on aktiveeritud, viivitatakse automaakäivitusega kuni gaasipedaali vajutamiseni.
 • Kui kohanduv kiirusehoidik või Pilot Assist on aktiveeritud, käivitub auto automaatselt gaasipedaali vajutamisel, samuti on võimalik autot käivitada rooli vasakpoolse nupustiku nupuga P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Återuppta hastighet.
 • Hoidke piduripedaali all ning vajutage gaasipedaali – mootor käivitub automaatselt.
 • Kallakust alla sõites: Vabastage piduripedaal aeglaselt, nii et auto hakkaks veerema - mootor käivitub kiiruse kasvades.

Juhi ekraanil olevad sümbolid

 • Funktsioon on saadaval, kui tahhomeetril kuvatakse tekst READY.
 • Kui funktsioon on aktiivne ja mootor automaatselt seiskunud, osutab tahhomeetri nõel teatele READY.
 • Kui funktsioon ei ole saadaval, on tekst READY tuhm.
 • Kui funktsioon on välja lülitatud, ei kuvata ühtki teksti.
P6-1746-XC40-StartStop READY symbol in gauge
funktsioon on aktiivne ja mootor seiskub automaatselt.
 1. 1 Tavaline sõidu alustamine.

Kas sellest oli abi?