Roolilukk

Roolilukk on mõeldud juhtimise tõkestamiseks näiteks sõiduki varguse korral. Rooliluku lukustumisel või avanemisel kostab mehaaniline heli.

Rooliluku aktiveerimine

Roolilukk aktiveeritakse siis, kui auto väljastpoolt lukustatakse ja mootor on välja lülitatud. Kui auto jäetakse lukustamata, siis lukustub rool mõne aja pärast automaatselt.

Rooliluku väljalülitamine

Roolilukk lülitatakse välja siis, kui auto väljastpoolt lukust avatakse. Kui auto ei ole lukustatud, piisab rooliluku avamiseks sellest, kui kaugjuhtimispult on salongis ja mootor käivitatakse käivitusnupu keeramisega päripäeva.

Kas sellest oli abi?