Möödasõiduabi sisselülitamine funktsiooniga Pilot Assist

Möödasõiduabi kasutamine

Möödasõiduabi aktiveerumiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:
  • teie ees peab liikuma sõiduk (sihtsõiduk)
  • teie auto praegune kiirus on vähemalt 70 km/h (43 mph)
  • salvestatud funktsiooni Pilot Assist kiirus peab olema piisavalt suur möödasõidu ohutuks sooritamiseks.

Möödasõiduabi käivitamine

Möödasõiduabi käivitamiseks tehke järgmist.

Lülitage suunatuled sisse.

Vasakpoolse rooliga autos aktiveerige vasakpoolsed suunatuled, parempoolse rooliga autos parempoolsed.

Möödasõiduabi käivitatakse.

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?