Vahetamine kiirushoidiku ja kohanduva kiirushoidiku vahel

Kohanduva kiirusehoidikuga autos (ACC1) saab juht lülitada püsikiirusehoidja (CC2) ja ACC vahel.
Sümbol juhiekraanil näitab, milline püsikiirushoidja on aktiivne.
CCACC
P5-15w07-Shift cruise3P5-1507- Symbol(i tabell) farthållare 23
KiirusehoidikKohanduv kiirusehoidik

Funktsioonilt ACC funktsioonile CC lülitumine

Talita järgmiselt:
Pange kohanduv kiirushoidik ooterežiimi, kasutades roolil olevat nuppu P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Centrum-V.
Vajutage keskekraani funktsioonivaates nuppu Kiirushoidik – nupu indikaator muutub hallist roheliseks.
Juhiekraanil kuvatav sümbol lülitub P5-1507- Symbol(i tabell) farthållare 2 ACC-lt P5-15w07-Shift cruise CC-le. Kohanduv kiirushoidik lülitatakse välja ning püsikiirusehoidja läheb ooterežiimi.
Vajuta rooli nuppu P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Centrum-V.
Kiirushoidik käivitub ja salvestab praeguse kiiruse.

 Hoiatus

Vahetamine funktsioonilt ACC funktsioonile CC tähendab, et auto:
  • ei hoia enam eelmääratud vahemaad eesoleva autoni;
  • sõidab ainult salvestatud kiirusel, mis tähendab, et juht peab vajaduse korral pidurit vajutama.

Kui CC on mootori väljalülitamisel aktiivne, aktiveeritakse mootori järjekordsel käivitamisel automaatselt ACC.

Funktsioonilt CC funktsioonile ACC lülitumine

Talita järgmiselt:
Määrake kiirushoidik ooterežiimi roolinupuga P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Centrum-V.
Puudutage funktsioonivaates nuppu Kiirushoidik – nupu indikaator muutub rohelisest halliks.
Juhiekraanil kuvatav sümbol lülitub P5-15w07-Shift cruise CC-lt P5-1507- Symbol(i tabell) farthållare 2 ACC-le. Kohanduv kiirushoidik aktiveeritakse ja lülitatakse ooterežiimi.
Vajuta rooli nuppu P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Centrum-V.
Kohanduv kiirushoidik käivitub ning salvestab praeguse kiiruse koos ajavahemikuga eessõitva sõidukini.
  1. 1 Adaptive Cruise Control
  2. 2 Cruise Control
  3. 3 VALGE sümbol: funktsioon aktiivne, HALL sümbol: Ooterežiim

Kas sellest oli abi?