Sõidurajaabi piirangud

Teatud rasketes oludes ei saa sõidurea abisüsteem juhti korralikult aidata. Sellistel puhkudel soovitame süsteemi välja lülitada.
Selliste olude näited on järgmised:
  • teetööd
  • talvised teeolud
  • vilets teekate
  • väga sportlik sõidumaneer
  • vilets ilm ja kehv nähtavus
  • ebaselgete või puuduvate sõidurea joontega teed
  • teravad nurgad või jooned (v.a sõidurea märgistus)
  • kui elektriline juhtimine töötab väiksema võimsuse juures – nt ülekuumenemisest tingitud jahutamise ajal (vt jaotist „Kiirusest olenev juhtajami koormusjõud”).

 Märkus

Funktsioon kasutab auto kaamerat, millel on teatud üldised piirangud, vt jaotist "Kaamera piirangud".

Kas sellest oli abi?